Felsefemiz:

Rota Anaokulu, çocukların kendini yönetme ve düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedef alan yaratıcılığı ön plana çıkaran, demokratik tutum ve davranışların gelişmesini destekleyen çocuk dostu bir eğitim anlayışına sahiptir.

Eğitim – Öğretim Programımız:

Okulumuzda; okulöncesi eğitim ve öğretim programına ve yönetmeliklere uygun olarak öğrencilerimizin psikomotor, bilişsel, dil, sosyal gelişim alanlarına destek olmakta, öz bakım becerilerini geliştirmenin yanı sıra karşılaştıkları zorlukları özdenetim sağlayarak aşan, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Okul öncesi eğitim programımızdaki tüm çalışmalar ve uygulamalarımızda birden fazla kuram ve/veya kuramcının görüşlerinden esinlenmekteyiz. Yalnız bu konudaki prensibimiz bir kuram ve/veya kuramcının görüşlerinin tümüyle ve aynen uygulanması yerine, görüşlere temel oluşturan felsefeleri benimsemektir. Okulumuzda eğitim programları; öğrencilerimizin günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri olay ve durumlardan yola çıkarak oluşturulmuştur. Oluşturulan öğrenme yaşantıları, çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak, kolaydan zora, basitten karmaşığa, genelden özele doğru aşamalı bir şekildedir. Gün içi etkinliklerimizde çocukların yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanmış programların uygulanmasında çeşitli materyallerden faydalanmaktayız.

Çocukların yeni bir dil öğrenme yetenekleri küçük yaşlarda çok ileri düzeydedir. Özellikle okul öncesi eğitim programında, ikinci bir dilin yer alması çocuğun dil ve zihinsel gelişiminde büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda İNGİLİZCE ve ikinci yabancı dil olarak ALMANCA önemli bir yer tutmaktadır.

Okulumuzda yabancı dilleri fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce ve Almanca dil eğitimi, AKTİF ÖĞRENME metoduyla verilmektedir. Günlük hayatın içinde eğlenerek ve yaratıcılıkları desteklenerek İngilizceyi keşfeden çocuklar, yeni bir dili öğrenmenin keyfini yaşarlar. Almancayı da iki dilin birbirine yakın olması nedeniyle okul yaşantıları boyunca ikinci bir yabancı dil olarak öğrenme fırsatı bulurlar. Çeşitli bedensel aktiviteler, el becerileri etkinlikleri ve yaratıcı çalışmalar gün içindeki programa yayılmıştır. Amacımız çocukların bu dili anlamalarını, kendilerini ifade etmelerini ve İngilizce düşünme becerilerini güçlendirmektir. Öğrencilerimizin yabancı diller ile ilk tanışmaları şarkı, tekerleme, hikâye ve basit oyunlarla gerçekleşir.

İngilizce derslerimiz yaş gruplarına göre programlanmakta olup Almanca derslerimiz 6 yaş sınıflarımızda başlamaktadır.

Okulumuzun Eğitim Sürecindeki Öncelik Hedefleri
1. Eğitimde öğrencilerimizin ve ailelerin etkin katılımını sağlamak esastır.

2. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim, onun gereksinimlerini karşılamalıdır.

3. Öğrenme konusunda çocuk - merkezli ve araştırmacı bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

4. Eğitimimiz öğrencilerimizin bildiklerinden başlar ve deneyerek öğrenmesine olanak tanır.

5. Oyun öğrencilerimiz için en uygun öğrenme yöntemidir.

6. Her öğrencinin kendine özgü özelliğe sahip ayrı bir birey olduğu kabul edilir.

7. Eğitim programımızla öğrencinin, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır.

8. Eğitim yaklaşımımız öğrencilerimizin kendi potansiyellerini en üst sınırına ulaşmalarına yardımcı olmalıdır.

9. Okul öncesi dönemde verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir.

10. Öğrencilerimizin kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.

11. Öğrencilerimizin hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.

12. Eğitimimizde fırsat eşitliği sağlanır.

Anaokulu olarak öğrencilerimizin hayal güçlerinin geliştirme, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama ve öğrencilerimizi okul kavramını benimsemiş, okul sevgisi kazanmış bireyler olarak ilkokula hazırlamayı hedeflemekteyiz.

Etkinlik Etkinlik
Çevre Koruma Günü
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Haziran 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Haziran 2024
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Rota Koleji / Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Rota Survivor
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Haziran 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Haziran 2024
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Beden Eğitimi-Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl Sonu Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
9 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Mayıs 2024
Saat Saat
18.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl Sonu Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Mayıs 2024
Saat Saat
18.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl Sonu Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Mayıs 2024
Saat Saat
18.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl Sonu Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
6 Mayıs 2024
Saat Saat
18.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl Sonu Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Mayıs 2024
Saat Saat
18.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl Sonu Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Mayıs 2024
Saat Saat
18.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl Sonu Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Mayıs 2024
Saat Saat
18.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
23 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Nisan 2024
Saat Saat
10:00
Yer Yer
Rota Koleji / Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Survivor Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Nisan 2024
Saat Saat
10:00
Yer Yer
Rota Koleji / Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Beden Eğitimi ve Anasınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı 5 ve 6 yaş Öğrenci ve Velileri
Etkinlik Etkinlik
Şök Toplantısı - 2. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Mart 2024
Saat Saat
17.00
Yer Yer
Rota Koleji / Ana Sınıfı Sınıflar - İlkokul Katı Sınıflar
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Şök Toplantısı - 2. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
6 Mart 2024
Saat Saat
17.00
Yer Yer
Rota Koleji / Ana Sınıfı Sınıflar - İlkokul Katı Sınıflar
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Şök Toplantısı - 2. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Mart 2024
Saat Saat
10.00
Yer Yer
Rota Koleji / Ana Sınıfı Sınıflar - İlkokul Katı Sınıflar
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Yeni Yılı Karşılama Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
27 Aralık 2023
Saat Saat
10.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tutum Yatarım ve Türk Malları Haftası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
11 Aralık 2023
Saat Saat
14.00
Yer Yer
Rota Koleji / Ana Sınıfı Sınıflar
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Atatürk Haftası Gezi Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
9 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Kasım 2023
Saat Saat
10:30
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ana Sınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
29 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Ekim 2023
Saat Saat
10.00
Yer Yer
Rota koleji / Tören alanı, Sınıflar
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
1. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Ekim 2023
Saat Saat
10.00
Yer Yer
Rota koleji / Konferans Salonu - İlkokul Sınıflar
Uygulayan Uygulayan
Ana Sınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Ekim 2023
Saat Saat
10.00
Yer Yer
Rota koleji / Konferans Salonu - İlkokul Sınıflar
Uygulayan Uygulayan
Sıcakkan Sanat Merkezi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
1. Veli toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Ekim 2023
Saat Saat
10.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu - Sınıflar
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Çevre Koruma Günü
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Haziran 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Haziran 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro, Macera Adası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
30 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl Sonu Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
25 Mayıs 2023
Saat Saat
18.00-20.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Arkeoloji Meraklısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6 Yaş E sınıfı öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro, Eğlenceli Çocuklar
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Arkeoloji Meraklısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
28 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
28 Nisan 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6 Yaş C ve 6 Yaş D sınıfı öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Arkeoloji Meraklısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
27 Nisan 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6 Yaş A ve 6 Yaş B
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Arkeolo
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Nisan 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5 Yaş A ve 5 Yaş B
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro, Değerli Dostlar
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Nisan 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro, Kula Zamanı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mart 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Mart 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Gelenek Meraklısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Şubat 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Şubat 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6 Yaş E sınıfı öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Gelenek Meraklısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
23 Şubat 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Şubat 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6 Yaş C ve 6 Yaş D sınıfı öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Gelenek Meraklısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
22 Şubat 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Şubat 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6 Yaş A ve 6 Yaş B sınıfı öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Gelenek Meraklısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
21 Şubat 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Şubat 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5 Yaş A, 5 Yaş B öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro, Yaşasın Kar Yağıyor
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Ocak 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Ocak 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
12 Aralık 2022
Saat Saat
14.00
Yer Yer
Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro, Minik Bezelye
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Kitap imzalama etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
22 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Atatürk Evi Müzesi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5 Yaş öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Atatürk Evi ve Müzesi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm anasınıfı öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Latife Hanım Köşkü
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6 Yaş öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Atatürk Evi ve Müzesi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konak
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı 5 Yaş ve 6 Yaş Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro, İyi Kalpli Yengeç
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
31 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
31 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
I. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
İlkokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı Velileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro, Mutluluk Ormanı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri