Felsefemiz
Teknolojinin hızla geliştiği ve teknolojiden uzak kalanların her zaman bir adım geriden geldiği küreselleşen dünyamızda, öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek için uygun bir bilişim teknolojileri (BT) müfredatı vermenin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.
Günümüz dünyasında iyi kararlar verebilmek ve kararlara katılabilmek için, bir dünya vatandaşının genel ve teknolojik anlamda usta bir okur-yazar olması gereklidir. Zamanımızda bu beceriler; geleneksel akademik okuma, yazma ve sayısal beceriler kadar gereklidir.
Neden-sonuç ilişkileri arasında bağlantıları anlayabilmek, gerekli adımları planlayarak atabilmek ve sonrasında sonuca ulaşma becerilerini kazanmak temel kazanımlarımız arasındadır.
21. yüzyılın gerekliliği olan kodlama eğitimi ile hedefimiz, Web 2.0 araçları yardımı ile öğrencilerimize algoritmik düşünme becerisi ve problem çözme yeteneği kazandırmaktır.

Tasarım ve programlama araçlarıyla üretken bireyler yetiştirmek temel felsefemizdir.
Başarılı bir öğrencinin sahip olması gereken beceriler:
1. Bilişim teknolojilerindeki donanım ve yazılımları iyi kullanabilmek,
2. Bilgi toplama, yorumlama ve bu verileri kullanabilmek,
3. Uygun bilgi teknolojileri kaynaklarını kullanarak çalışma yapabilmek,
4. Büyük bir hızla gelişen Web 3.0 dünyasında var olabilmek için gerekli katkıları sağlayabilmek şeklinde sıralanabilir. Okulumuzda uygulanan program bu becerilere ulaşmak için, her sene, bir önceki sene öğretilen becerilerin arttırılmasını hedeflerken, öğrenilen becerileri uygulamak, tatbik etmek ve iyileştirmek için de öğrencilerimize zaman ve fırsatlar verilmektedir.

Bölüm Hedefleri
Bilişim teknolojileri bölümünün temel hedefleri;
1. Bilgi teknolojileri içeren ortamlarda çalışabilmek için gerekli becerileri sağlamak,
2. Öğrencilerin gerekli BT araçlarını tanımasını ve günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamak,
3. Öğrencileri üniversitelerin teknoloji gereksinimlerini karşılayacak derecede eğitmek,
4. Öğrencileri BT konulu yüksek eğitimlere hazır hale getirmek,
5. Öğrencilerin analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek,
6. Hızla gelişen teknoloji sayesinde geliştirilen yeni sistemlerin öğrencilerce anlaşılmasına yardımcı olmaktır.
Kazandırılması İstenen Hedef Davranışlar;
Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri alanında; bilişim teknolojileri farkındalığına sahip olabilme, eleştirel düşünebilme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, çok yönlü düşünebilme ve iletişim becerilerine sahip olabilme konularında olumlu davranış değişiklikleri yapılması hedeflenmektedir.


Eğitim Programımız
1. Basamak: “Bilgi Kaynaklarını Öğreniyorum”, “Günlük Hayatta Karşılaşılan Teknolojinin Hızlı Gelişimi”, “Kişisel Bilgisayarın Temel Parçaları ve Çevre Birimleri”, “Uygun Duruş ve Oturuş”, “Renkli Dünyam ve Yazmaya Başlıyorum” konuları işlenir.
2. Basamak: “Teknoloji ve Ben”, “Resim Yapıyorum” (bir resim programında şekiller ve çizgiler kullanılır), “Kelimelerin Dünyası” (Basit bir kelime işlemci programı kullanılır), “Teknolojik Araçlar” konuları işlenir.
3.Basamak: “Teknoloji ve Ben”, “Sayfalarımı Düzenliyorum”, “Uzaktaki Bilgiler”, “Bilgilerimi Sunuyorum ve Veri Topluyorum” konuları işlenir
4. Basamak: “Bilgisayar Sistemi”, “Tablo Oluşturma”, “Bilgilerimi Sunuyorum”, “Bilgilerimi Paylaşıyorum ve Veri Topluyorum” konuları işlenir.
5. Basamak: “İnternet Adresleri”, “Yayıncılığa Başlıyorum”, “Hesaplarım”, “Verileri Düzenliyorum ve Sunum Yapıyorum” konuları işlenir.
6.Basamak: “İletişim”, “Adres Defterim”, “Bilgilerimi Sunuyorum”, “Okulumu Tanıtıyorum” ve “Hesaplama Yapıyorum” konuları işlenir.
7. Basamak: “On Parmak Klavye Kullanımı”, “Hesaplarımı Karşılaştırıyorum”, “Veri Tabanım” “İnternet Sitesi Yapıyorum” konuları işlenir.
8. Basamak: “Bilişim Sistemleri”, “İnternet Sitesi Yapıyorum”, “Program Yapıyorum” konuları işlenir.
İlkokulun 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında ve ortaokulun 5,6, ve 7. sınıflarında bilişim teknolojileri dersinde öğrencilerimize, Code.org, Scratch uygulamaları ile kodlama eğitimi verilmektedir.
İnternet Haftası kapsamında okulumuz öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmektedir. Tüm aşamalarında aktif olarak öğrencilerin görev aldığı bu projelerde her yıl belirlenen farklı konseptlerde üretilen materyallerin satışı yapılmaktadır. Satıştan elde edilen gelir, eğitim ve bakıma muhtaç çocuklara bağışlanmaktadır.
Yine aynı haftada gerçekleştirdiğimiz ilkokul ve ortaokul kulüp öğrencilerinin birlikte organize ettiği “Bilişim Teknolojileri Şenliği” nde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Bu turnuvalarla öğrencilerimizin algoritma basamaklarını doğru şekilde tamamlamaları amaçlanmaktadır. Turnuvalarımızda;
-Anaokulu seviyesinde ”Unplugged Robot” , “Playful Code Activities” etkinlikleri,
-İlkokul seviyesinde “Debugging”, “Unplugged Coding”, “Binary Coding” turnuvaları,
-Ortaokul seviyesinde “Doğru ve Hızlı Klavye Kullanımı”, “ Kısa Yollar”, “Silent Coding” turnuvaları düzenlenmektedir.
“Hour of Code” etkinliği ile aralık ayının ilk haftası tüm dünya ile birlikte kodlama çalışmaları yapılmaktadır.

Bilişim teknolojileri sınıfındaki bilgisayarlarda işletim sistemi olarak Microsoft Windows 10 ile ofis uygulamaları için Microsoft Office 2013 kullanılmaktadır.
Bilişim teknolojileri bölümü olarak yaptığımız çalışmalar;
Okulumuz BT(Bilişim Teknolojileri) Kulübünde kulüp öğrencilerine kodlama, oyun tasarımı, e- bülten, dijital hikâye, video ve resim işleme yazılımları ile ilgili eğitim verilmektedir.
BT Kulübünde yapılan bu çalışmaların amacı, öğrencilerimize teknolojiyi kullanmakla ilgili yeni ilgi alanları açmak ve ilgi alanları doğrultusunda geleceklerini şekillendirme yolunda yardımcı olmaktır.
2015 yılından itibaren İlkokul BT Kulübü ile beraber “Kardeş Okuluma Kodlama Öğretiyorum” konulu sosyal sorumluluk projesi yürütülmektedir. Bilişim teknolojileri laboratuvarı olmayan devlet okulları arasından belirlenen 4. sınıf öğrencileriyle yıl boyu yürüttüğümüz projenin amacı; daha önce kodlama eğitimi almayan öğrencilerde farkındalık yaratmak, algoritmik becerilerini geliştirmek ve akran öğreticiliği sayesinde öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamaktır.


Derslerde verdiğimiz kodlama eğitimine ek olarak okulumuz BT(Bilişim Teknolojileri) Kulübü’nde, kulüp öğrencilerine de aynı programlar ile daha ileri düzey kodlama eğitimi verilmektedir. Her öğrenciye okul tarafından temin edilen yardımcı kaynaklar sayesinde öğrencilerimiz kulüp derslerinde kodlama eğitimini eğlenceli ve anlaşılır şekilde öğrenebilmektedir. Aynı zamanda BT Kulüp öğrencileri, okulumuzda dönemlik olarak dijital ortamda hazırlanıp yayınlanan “BT Rota E-bülteni”ni çıkarmaktadırlar.

Etkinlik Etkinlik
Bilişim Garajı Proje Günleri - Gaziemir
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Haziran 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Haziran 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Bilişim Haftası Etkinlikleri - Bornova
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
18 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Bornova Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Bilişim Haftası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Bilişim Haftası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Mayıs 2023
Saat Saat
Öğleden Önce
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
4. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Bilişim Haftası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
9 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
"Siber Zorbalık ve İnternet Güvenliği" konulu seminer- Bornova
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6.,7.,8.,9.,10. ve 11. sınıflar
Etkinlik Etkinlik
"Siber Zorbalık ve İnternet Güvenliği" konulu seminer- Gaziemir
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6.,7.,8.,9.,10. ve 11. sınıflar