Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk

Felsefemiz

Fen bilimleri bölümü olarak temel hedefimiz öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek; teknolojik imkânlardan yararlanarak, yaşatarak, deney yaptırarak öğretmek; sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullandırmayı sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenen, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan, uyguladığı ve edindiği bilgi birikimi ile farklı olduğunu hisseden bireyler olmalarını sağlamaktır.

Hedeflerimiz

Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

• Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark etme;

• Yapıcı, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu kavrama;

• Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma;

• Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanma;

• Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma;

• Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanma;

• Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanma;

• Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelme;

• Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrama;

• Laboratuvarda pratik beceriler kazanma hedeflerimizdir.

Öğretim Programı

Ortaokuldaki Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programımızın Vizyonu;

Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen bilimleri okur-yazarı olarak yetişmesidir. Buna göre öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri; yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için derslerimizi öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, sınıf tartışmaları, drama, deneye dayalı laboratuvar ve 3D laboratuvar çalışmaları ile destekliyor ve problem temelli ders işleniş şekillerini kullanıyoruz.

Lise Fizik- Kimya- Biyoloji Öğretim Programımızın vizyonu;

Fizik, kimya ve biyoloji uygulamalarını öğrencilerimizin daha iyi anlamasına olanak sağlayacak temel kavram ve yasaları öğrenmelerini; olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapmak suretiyle araştırma yollarını kavramalarını; olayları derinliğine ve kapsamlı düşünebilmelerini, maddenin yapısı ve doğasını anlamaya çalışan bilimin ön kestirme becerisini kazanmalarını; öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma alışkanlığı edinmelerini sağlamaktır.

Ders konuları ezberci eğitimden uzak; analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir. Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında grup ve bireysel deneyler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.

Etkinliklerimiz

Öğrencilerimizi, yazılı sınavların yanı sıra deneme sınavları ve her hafta düzenli olarak verdiğimiz ev ödevleri ile değerlendirmekteyiz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirlemekte ve bu eksikleri veli ile paylaşarak gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlamaktayız.

8 ve 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin sınav çalışmaları bire bir takip edilmektedir. Değişen öğretim programları dikkatle değerlendirmekte ve buna göre çalışmalar şekillendirilmektedir.

Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi araştırma projelerine yönlendirmekle beraber başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok araştırma proje yarışmalarına katılmaktayız. Öğrencilerimizin bu yarışmalarda aldığı ödüller, onların proje çalışmalarına olan ilgisini artırmaktadır.

Ortaokul fen bilimleri derslerinde laboratuvar çalışmalarıyla birlikte Lego atölyesinde işlenen konulara paralel olarak Lego setleri ile derste öğrenilen bilgilerin uygulaması yapılmaktadır.

Lego kulübü öğrencilerimizin oluşturduğu ortaokul ve lise robot takımlarımız FLL (Fırst Lego Ligi), WRO (World Robot Olympiad) gibi ulusal ve uluslararası turnuvalarına hazırlanmaktadır.

CSI(Olay Yeri İnceleme) kulübü öğrencilerimizin oluşturduğu takımlarımız CSI eğitimi alıp ulusal turnuvaya hazırlanmaktadır.

Astronomi kulübümüzde öğrencilerimize uzayın derinlikleri hakkında bilgi verilirken onlara kendi teleskoplarını yapma imkânı tanınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, uzay kampı ile yürüttüğü FEP ve Partner School Science Programı sayesinde NASA ile çeşitli bilimsel etkinlikleri VC (Video Konferans) üzerinden gerçekleştirirken bilimi etkin olarak öğrenmektedirler. Her yıl ekim ayında Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü ile hazırladığımız “Rota Kolejinden Gökyüzüne Açılan Pencere” temalı astronomi gecemizde gözlem ve etkinlikler yapmaktayız.

Ortaokul ve lise öğrencilerimiz için ‘Bilim Şenliği’ etkinliği düzenleyip, öğrencilerimizin görevli olduğu etkinlikte Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri derslerindeki kazanımlardan deney sunumları yapılmaktadır.

Ortaokul öğrencilerimiz için düzenlediğimiz “Balonlu Araba”, “Mancınıklarımız Yarışıyor” ve “Rotanın Mucitleri” yarışmalarında öğrencilerimizin yaratıcılıkları gelişmekte, öz güven kazanmaları sağlanmaktadır.

Bölüm olarak çevre ile ilgili etkinlikleri desteklemekte ve çevre ile ilgili proje yarışmalarına katılmaktayız.

Bilimsel gelişmeleri yerinde öğrenmek amacıyla geziler düzenlenmektedir.

Öğretim Programlarına uygun olarak davet edilen bilim insanlarınca verilen seminerlerle öğrencilerimizin güncel konular hakkında bilgilenmesi sağlanmaktadır.

Etkinlik Etkinlik
Bilim Şenliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
13 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
17 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1 Yıl Boyunca hazırlanan projelerin sergilenmesi ve deney gösterilerinin yapılması ortaokul öğrencilerimizin okul bahçesine yönlendirilerek deney gösterilerini ve projeleri görmeleri sağlanacaktır.
Etkinlik Etkinlik
Bilim Şenliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Lise Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1 Yıl Boyunca hazırlanan projelerin sergilenmesi ve deney gösterilerinin yapılması
Etkinlik Etkinlik
Eko Street
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçe ve Koridorları
Uygulayan Uygulayan
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.sınıflar geri dönüşüm malzemelerinden ürün tasarlayacaktır. Su ve Elektrik tasarrufu ile ilgili bilgilendirmeler
Etkinlik Etkinlik
Bilimsel Gezi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Görece Arıtma Tesisi Gezisi
Uygulayan Uygulayan
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflarımız Arıtma Tesisine Gidecek
Etkinlik Etkinlik
Bilim ve Teknoloji Haftası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
15 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçe ve Koridorları
Uygulayan Uygulayan
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Balonlu araba yarışması ve Pano yapılması ortaokul kulüp öğrencilerimizin anaokulu öğrencilerimize deney gösterinin yapılması,
Etkinlik Etkinlik
Bilimsel Gezi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
12 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Sancar maaruf Bilim Merkezi
Uygulayan Uygulayan
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Kulüp Öğrencilerimize Gezi Düzenlenecektir.
Etkinlik Etkinlik
Rotanın Mucitleri Proje Yarışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Fen Bilimleri Laboratuvarı
Uygulayan Uygulayan
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencilerimiz yapacaklardır ve projelerini sergileyeceklerdir.
Etkinlik Etkinlik
Okulda diyabet- obezite eğitimi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf içi Bilgilendirme
Uygulayan Uygulayan
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. sınıf öğrencilerimize 1 ders boyunca Fen Bilimleri Öğretmenleri Tarafından sınıfta sunum yapılcaktır.
Etkinlik Etkinlik
Lösemili Çocuklar Haftası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Koridoru
Uygulayan Uygulayan
Lise Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9 ve 10. sınıflarımız Anadolu ve Fen Lisesi gruplarımız taraafından kermes düzenlenmesi ve Lösev ürünlerinin satışının yapılması
Etkinlik Etkinlik
SU ARITIM TESİSİLERİ GEZİSİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Ekim 2023
Saat Saat
09:00-16.00
Yer Yer
GAZİEMİR-TATHTALI BARAJI BORNOVA-SASALI KURUM İZİN VERİRSE
Uygulayan Uygulayan
Lise Fen Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. SINIF ANADOLU VE FEN LİSESİ
Etkinlik Etkinlik
Mancınık Yarışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Ekim 2023
Saat Saat
09:00-16:00
Yer Yer
Halı Saha
Uygulayan Uygulayan
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. sınıf öğrencilerimize düzenlenecektir. Son iki ders saati 6. sınıf öğrencileri halı sahaya indirilip sınıf sınıf mancınıklar atış yapılarak dereceye girenler belirlenecektir.
Etkinlik Etkinlik
MOL GÜNÜ KUTLAMALARI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
23 Eylül 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Eylül 2023
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Okul Panoları
Uygulayan Uygulayan
Lise Fen Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Hafta boyunca 10. sınıflarda mol günü ile ilgili tanıtım videosunun izlenmesi ve bölüm panosunun hazırlanması.
Etkinlik Etkinlik
Bilim Şenliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Haziran 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Haziran 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Bilgi Yarışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Haziran 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Haziran 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Bilim Şenliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Mayıs 2023
Saat Saat
Yarım gün
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Rotanın Mucitleri Proje Yarışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Dünya AİDS Günü
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Okulda Diyabet- Obezite Eğitimi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
15 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf içi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Lösemili Çocuklar Haftası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Mancınık Yarışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Halı saha
Uygulayan Uygulayan
Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. sınıf öğrencileri