“Bilim gözlerimiz önünde açık duran ‘evren’ dediğimiz o görkemli kitapta yazılıdır. Ancak, yazıldığı dili ve abc (alfabesini) öğrenmeden bu kitabı okuyamayız.

Bu dil matematiktir; bu dil olmadan kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur.” Galileo Matematiğin, uygarlıkların ve kültürün temeli olduğu gerçeği, çoğu zaman, göz ardı ediliyor; öğrencileri matematikten soğutan bir eğitim de topluma zararlı oluyor. Zararı ise farkında olmadan yine toplum ödüyor.

Felsefemiz

Gölgesinde yüzlerce varlığın yer aldığı ulu bir ağaca benzeteceğimiz matematik, durmadan sürgünler vermekte; meyvesi ile canlı organizmaları beslemekte; giderek büyüyen gölgesi ile doğa, mühendislik, sağlık ve toplum bilimlerinin çınar ağacı olmaktadır.

Öyle bir dil ki bu dilin simgelerini ve dilbilgisini kullananlar; din, dil, ırk ayırımı söz konusu olmadan kendi aralarında kolaylıkla iletişim kurabilirler. Konuyu daha açık ifade etmek gerekirse, matematik; insanın basit gereksinimlerini gidermek için yaratılmış bilgiler kümesi veya bir düşünme ve akıl yürütme aracı olabilir.

Örneğin: Sayılarla ilgili olarak bir çobanın koyunlarını sayması ya da geometrinin temelinde her yıl eski Mısır topraklarında taşan Nil sularının altında kalan tarla sınırlarını yeniden belirlemek olabilir. İnsanlar arasında, düşüncelerde bulanıklık; dilde ortak simge ve kuralları belirgin bilim dili olan matematik hiç kullanılmadığından ya da çok az kullanıldığından iletişim zorluğu çekilmektedir.

Oysa resimde, müzikte ve edebiyatta matematiğin ve matematiksel düşüncenin temel olduğu iyice bilinmeli; bu düşünce olmadan da ne perspektif ne ritim ne de kompozisyon gerektiğince anlaşılabilir. Öğretim strateji ve yöntemlerimiz: Bilişim çağında ve bilgi toplumlarında sıradan bir eğitim değil, nitelikli ve sürekli eğitim amaçtır.

Bu süreçte, odakta “insan” olup amaç, bilgili olmaktan çok “bilgi üretme”dir. Her dersin eğitim programında olduğu gibi matematik eğitiminde de bilişim çağının gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanmak, çağı yakalamanın yanı sıra öğrencileri pozitif güdülerken öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır.

Bu bağlamda matematik ve geometri derslerinde, eğitim ve öğretim çizgimizi, yeni öğrenim stillerinden, teknoloji ile öğrenme ve teknolojiden öğrenme kuramlarını esas alarak oluşturmaktayız. Rota Eğitim Kurumlarında da çoğunlukla kullandığımız akıllı tahta, projeksiyon vb. materyaller günümüzde artık bir ihtiyaç ve gereklik halini almaya başlarken bu noktada destekleyici yazılımlar elbette daha etkili olmaya başlamıştır.

Örneğin: Matematik zümresi olarak defter kullanımını azaltmak, gençlere yazarak zaman kaybettirmemek adına büyük bir özveriyle matematik fasiküllerini çıkardık. Bu sayede derslerde, yoruma açık soru ve görsel sunumlarla (akıllı tahtanın yoğun kullanımı sayesinde) öğrenmeyi kolaylaştırırken birden fazla duyu organına da hitap ettiğimiz için daha etkili sonuçlar almaya başladık.

Matematik bölümü olarak eko-okul projesi kapsamında, her ay farklı bir etkinlik düzenleyip öğrencilerimizin farklı bir bakış açısı kazanmasını ve konuları pekiştirmesini sağlamaya çalışmaktayız. Ders öncesi hazırlıklarımıza öğrencilerimizi de katarak; görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak, çeşitli materyaller hazırlatıp (veya öğretmen tarafından hazırlanıp) öğrenmeyi kolaylaştırdığımızı ve hazırbulunuşluk seviyesini arttırdığımızı gözlemledik. Matematik derslerine olan ilgiyi arttırmak amacıyla yalnızca sınıf içinde değil, sınıf dışında da çeşitli aktiviteler düzenleyerek öğrencilerimizin öğrenmesini kolaylaştırmaktayız.

Etkinliklerimiz

Ülkemizde birçok okulun katılımıyla gerçekleşen ve bilim adamı yetiştirme amacıyla düzenlenen TÜBİTAK kurumunun yapmış olduğu proje ve olimpiyat çalışmalarına büyük bir özveriyle katılıyoruz. Bunun yanında ülkemizde de birçok özel kurumun düzenlediği çeşitli zekâ ve strateji turnuvalarına da katılıp çeşitli ödüller kazanmayı başardık. Tüm dünyada yakından takip edilen ve geçerliliği olan birçok yarışma ve turnuvaya katılarak öğrencilerimizin matematik seviyelerini uluslararası alanda görebiliyoruz (M.A.A-WORLD EDUCATION GAMES-ATLANTİK PASİFİK MATEMATİK LİGİ- WATERLOO vb.). Öğrencilerimiz hem yaşıtlarıyla kendilerini karşılaştırma hem de diğer ülkelerdeki matematik öğretiminin nasıl olduğunu görme şansını elde ediyorlar.

Etkinlik Etkinlik
Şirince Matematik Köyü Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
31 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
31 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Şirince
Uygulayan Uygulayan
Matematik Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Matematik Olimpiyatları Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
RotaMatematik Turnuvası
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Matematik Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İzmir İli 4. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Tales Matematik Müzesi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
23 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Aydın
Uygulayan Uygulayan
Matematik Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri