• TR
 • EN
 • Amacımız:

  Eğitim sistemimizin merkezinde yer alan rehberlik birimimiz; bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireyde varolan tüm yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürür.

  Rota Koleji Rehberlik Birimi olarak okulda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek temel hedefimizdir.

  Rehberlik hizmetlerimizin amacına ulaşabilmesi için benimsediğimiz ilkeler:

  • İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  • Her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörülür.
  • Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
  • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmelidir.
  • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir.
  • Rehberlik uygulamalarımız, okulumuz amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.
  • Okul rehberlik programımız, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi esasına dayandırılmalıdır.
  • Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.
  • Rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklara saygı esastır.
  • Rehberlik hizmetlerimiz planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.
  • Rehberlik hizmetlerimizde “gönüllülük”, “süreklilik” ve psikolojik danışma ilişkilerinde ayrıca “gizlilik” esastır.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Birimimiz, okul öncesi dönemden başlayarak 12.sınıfa kadar eğitimin her kademesindeki öğrencilerimize kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri sürecinde gerekli yeterlilikleri ve yaşam donanımlarını kazanmaları için profesyonel kadromuz ve tüm eğitmenlerimizle birlikte yürütülen hizmetleri kapsar.

  Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında hizmet veren birimimiz öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer becerilerinin gelişimini destekleyecek sorumlu ve üretici bireyler olmalarını sağlamak için tasarlanmış rehberlik aktivitelerini ve yapılandırılmış grup yaşantılarını önemser.

  Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğrencilere sunulan psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları güçlendirmek için ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle konsültasyon çalışmalarını yürütürüz. Böylece okulda; olumlu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, geliştirici iletişim, yüksek idare desteği, isteklilik, rehberlik hizmetlerinde eğitime ve gelişime önem verme, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, önleyici rehberlik anlayışıyla velilerin üst düzeyde katılımını sağlarız.

  Etkinliklerimiz:

  • Velilerimize rehber öğretmenlerimiz ve alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerin gelişim süreçleri göz önüne alarak, belirlenen konularda, okul - aile işbirliğini içerisinde “Veli Akademisi” seminerleri düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimizde gözlenebilir hedef davranışlar belirleyip “Pozitif Davranışlar Eğitimi” olarak bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda sınıf ve okul ortamında diğer zümrelerle uygulanabilir etkinliklerde kazanımlar sağlarız.
  • “Rehberlikte Eğitimin Rotası”nı belirlemek amacıyla her yıl rehber öğretmenlerimizin karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmelerine yönelik il çapında sempozyumlar düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimize genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya; etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalarla akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda çalışmalar düzenlenmektedir.
  • Birimimiz büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yaparak sınıf ve grup rehberliği dışında seminerler düzenlemektedir.
  Etkinlik Etkinlik
  Liseye Geçiş Sınavı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Mart 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  25 Mart 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Rota Koleji
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm 8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  RBS (Rota Bursluluk Sınavı)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Rota Koleji Derslikleri
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm 4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Seminer, Sınav Kaygısı ve Motivasyon
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  9 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Seminer, "Motivasyon"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bursluluk Sınavı Bilgilendirme Sunumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınav Kaygısını Kontrol Altına Alma ve Nefes Egzersizi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Cep Sineması
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Başarı Çiçeğim"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Başarı Kitapçığım"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Başarı Duygusunun Algılanma Şekli ( Pozitif Davranışlar)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Arkadaşımdan Mektup Var" Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Ocak 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  19 Ocak 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Arkadaşlık İlişkileri (Pozitif Davranışlar)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Ocak 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  31 Ocak 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Rehberlik Sempozyumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  İlçe Rehber Öğretmenleri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınav Kaygısı Envanteri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  1.Veli Akademisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ergenlik Dönemi Özellikleri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ergenlik Dönemi Özellikleri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  BEIER Cümle Tamamlama Envanteri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Arkadaşlık İlişkilerinde İletişimin Önemi: "Ben Dili" ve "Sen Dili" (Pozitif Davranışlar)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Sana Kek Yaptım" Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Arkadaşlarımı Seviyorum Etkinliği"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ana sınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Arkadaşlık İlişkileri (Pozitif Davranışlar)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1.,2. ve 3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İstanbul Üniversitesi tanıtım gezisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  29 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  İstanbul
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınav Öncesi Motivasyon Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Cep Sineması
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Seminer, "Çocuğuma Karşı Nasıl Bir Tutum Sergilemeliyim"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Test Çözme Teknikleri Uygulaması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  17 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  7. sınıflar veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  15 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Kasım 2017
  Saat Saat
  17:00
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Alan Seçimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  BEIER Cümle Tamamlama Envanteri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Kişisel Sınırlarımızın Başladığı ve Bittiği Noktaları Tespit Etmek ve Uygulamak"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  8. Sınıflar 1.Veli Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Kasım 2017
  Saat Saat
  17:00
  Yer Yer
  Ortaokul derslikleri
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  6. Sınıflar I. Veli Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Kasım 2017
  Saat Saat
  17:00
  Yer Yer
  Ortaokul derslikleri
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Verimli Ders Çalışma Teknikleri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  9 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  5. sınıflar 1.Veli Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Kasım 2017
  Saat Saat
  17:00
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ders Çalışma Programı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. Sınıflar 1. Veli Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Kasım 2017
  Saat Saat
  10:00
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Snellen Göz Tarama Testi"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıf ve 1. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Benim Sorumluluk Tablom"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  3. sınıf öğrencileri
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Etkinlik Etkinlik
  " Yumurtam Kırılmasın"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Çim Adamımın Bakımını Yapıyorum"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anaokulu Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sorumluluk Duygusunun Kazandırılması Çalışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anaokulu, 1.,2. ve 3. sınıflar