“Rehberlik; bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.” (Y.Kuzgun)

Amacımız:

Eğitim sistemimizin merkezinde yer alan rehberlik birimimiz; bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireyde varolan tüm yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürür.

Rota Koleji Rehberlik Birimi olarak okulda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek temel hedefimizdir.

Rehberlik hizmetlerimizin amacına ulaşabilmesi için benimsediğimiz ilkeler:

 • İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
 • Her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörülür.
 • Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
 • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
 • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkes ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışır.
 • Rehberlik uygulamalarımız, okulumuz amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşır.
 • Okul rehberlik programımız, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi esasına dayanır.
 • Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik hizmetini gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.
 • Rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetlerimiz planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulur.
 • Rehberlik hizmetlerimizde “gönüllülük” ve “süreklilik”; psikolojik danışma ilişkilerinde de a “gizlilik” esastır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Birimimiz, okul öncesi dönemden başlayarak 12.sınıfa kadar eğitimin her kademesindeki öğrencilerimize kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri sürecinde gerekli yeterlilikleri ve yaşam donanımlarını kazanmaları için profesyonel kadromuz ve tüm eğitmenlerimizle birlikte yürütülen hizmetleri kapsar.

Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında hizmet veren birimimiz öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer becerilerinin gelişimini destekleyecek sorumlu ve üretici bireyler olmalarını sağlamak için tasarlanmış rehberlik aktivitelerini ve yapılandırılmış grup yaşantılarını önemser.

Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarını güçlendirmek için ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle konsültasyon çalışmalarını yürütürüz. Böylece okulda; olumlu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, geliştirici iletişim, yüksek idare desteği, isteklilik, rehberlik hizmetlerinde eğitime ve gelişime önem verme, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, önleyici rehberlik anlayışıyla velilerin üst düzeyde katılımını sağlarız.

Etkinliklerimiz:

 • Velilerimize rehber öğretmenlerimiz ve alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerin gelişim süreçleri göz önüne alarak, belirlenen konularda, okul - aile işbirliğini içerisinde “Veli Akademisi” seminerleri düzenlenmektedir.
 • Öğrencilerimizde gözlenebilir hedef davranışlar belirleyip “Pozitif Davranışlar Eğitimi” olarak bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda sınıf ve okul ortamında diğer zümrelerle uygulanabilir etkinliklerde kazanımlar sağlarız.
 • “Rehberlikte Eğitimin Rotası”nı belirlemek amacıyla her yıl rehber öğretmenlerimizin karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmelerine yönelik il çapında sempozyumlar düzenlenmektedir.
 • Öğrencilerimize genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya; etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalarla akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda çalışmalar düzenlenmektedir.
 • Birimimiz büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yaparak sınıf ve grup rehberliği dışında seminerler düzenlemektedir.

Etkinlik Etkinlik
Öğrenci Sene Sonu Tatil Yazısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Haziran 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
14 Haziran 2024
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, 1.2.3.4. sınıf Öğrencileri ve Velileri
Etkinlik Etkinlik
YKS son taktikler bireysel görüşme
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Haziran 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
14 Haziran 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rehberlik
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
YKS Hazırlık sürecinde yaz döneminin planlanması-bireysel görüşme
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Haziran 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
28 Haziran 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rehberlik
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
YAZ TATİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
31 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. 6. ve 7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
TERCİH DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
31 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
TERCİH DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VELİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
31 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
RİBA VELİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. 6. ve 7. Sınıf Veliler
Etkinlik Etkinlik
RİBA ÖĞRENCİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. 6. ve 7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Doğal Olarak Farklıyım
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
12 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
10. Sınıf Öğrencileri "Yaratıcı Düşünme, Etkili İletişim Becerileri"
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
9. Sınıf Öğrencileri "Kariyer Hedefleri "
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
9. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
10. Sınıf Öğrencileri Eskişehir Ankara Üniversiteleri Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Eskişehir - Ankara
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise) - Halkla ilişkiler birimi
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
RİBA
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
17 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Google Formlar-Online
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Öğrenci-Veli ve Öğretmenler
Etkinlik Etkinlik
Yaşar ve Ege Üniversitesi/tanıtım günleri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
31 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
YKS son taktikler sunumu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
SINAV SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
28 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
28 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
Kaygı ile başetme sunumu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
22 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
MOTIVASYON-ÖZGÜVEN GELİŞTİRME VE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
GELECEĞİ PLANLAMA
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
DAVRANIŞ VE DUYGU KONTROL BECERİLERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
VELİ TOPLANTISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.6.7.8. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
YKS hazırlık için 12 çok geç
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Sınav kaygısı envanteri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
MESLEKİ REHBERLİK ETKİNLİĞİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
12 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
2. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
2. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
Meslek Tanıtımı Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
6 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
4. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Doğal Olarak Farklıyım
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Farklılıklara Saygı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Bölümü Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
2. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
10. Sınıf Öğrencileri "Teknoloji Bağımlılığı ve Siberzorbalık ile Mücadele"
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
9. Sınıf Öğrencileri "Bellek ve Bellek Geliştirme Yolları"
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
9. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
2. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
VELİ TOPLANTISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
29 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
VELİ TOPLANTISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
29 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Rollerim ve Sorumluluklarım
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Arkadaşlık İlişkilerinin Pekiştirilmesi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
3. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
9. ve 10. Sınıf Öğrencileri "Farklılıklara Saygı - Down Sendromu Farkındalık Günü" Semineri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
21 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Mart 2024
Saat Saat
13.40-15.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
9.-10. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
GENEL ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARININ TANITILMASI VE MOTİVASYON
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
FARKLILIKLARA SAYGI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
SINAV SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
MSÜ ve YKS başvurularının yapılması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rehberlik
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Motivasyon ve disiplin sunumu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11 ve 12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
9. ve 10. Sınıf Öğrencileri "Farklılıklara Saygı - Down Sendromu Farkındalık Günü" Semineri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
9.-10. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
REHBERLİK SEMPOZYUMU
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
23 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
İL - İLÇE REHBER ÖĞRETMENLERİ
Etkinlik Etkinlik
IX. Rehberlik Sempozyumu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
22 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
İl Genelindeki Rehber Öğretmenler
Etkinlik Etkinlik
Zorba Davranışlar Karşısında Sınır Koymayı Başarabilme
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / D
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
3. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Öfkemi Kontrol Etmeyi Öğreniyorum
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
2. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
ZAMAN YÖNETİMİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
BEYİN ÖĞRENME VE TEST TEKNİKLERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
2.Veli Akademisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
17 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Şubat 2024
Saat Saat
10.30-12.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıf, İlkokul, Ortaokul, Lise Velileri
Etkinlik Etkinlik
VELİ AKADEMİSİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
17 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Ortaokul Velileri
Etkinlik Etkinlik
İLETİŞİM BECERİLERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Çalışma davranışını değerlendirme ölçeği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ VE ZAMAN YÖNETİMİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
ÇALIŞMA DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.6. ve 7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Çalışma Programı Hazırlama
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Teknoloji bağımlılığı sunumu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Ekonomi Üniversitesi Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Ara Dönem Tatil Yazısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1,2,3,4. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
TATİL NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. ve 6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
RLYS VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
Meslek envanteri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11 ve 12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Kariyer günleri bölüm tanıtımları
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11 ve 12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
YKS Hazırlık sürecinde yarıyıl tatilinin planlanması-bireysel görüşme
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rehberlik
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
10. Sınıf Öğrencileri "Alan Seçim" Bireysel Görüşmeleri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
20 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rehberlik
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
MESLEK SEÇİMİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
12 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. ve 8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
İYTE Üniversitesi Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Test Çözme teknikleri sunumu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
SINAV STRATEJİLERİ VE TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
HEDEF BELİRLEME VE MOTİVASYON
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
GELİŞİM DÖNEMLERİ VE TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
ERGENLİK DÖNEMİ VE TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI-KİŞİSEL SINIRLAR
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Paylaşmak Güzeldir
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
15 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
İYTE Üniversitesi Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
15 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Zaman Yönetimi sunumu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Arkadaşlık İlişkilerinin Pekiştirilmesi ve Çatrışma Çözme Becerisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
3. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Akran İlişkilerinde Çatışma Çözme Becerisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
2. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
1.Veli Akademisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Aralık 2023
Saat Saat
10.30-12.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Lise Velileri
Etkinlik Etkinlik
VELİ AKADEMİSİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Ortaokul Velileri
Etkinlik Etkinlik
9. Sınıf Öğrencileri "Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele"
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
9. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
10.Sınıf Öğrencileri "Meslek Seçiminde İlgi ve Yetenekler"
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
10. Sınıf Öğrencileri "Alan Seçim" Bireysel Görüşmeleri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rehberlik
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Mezunlar Buluşması-Kariyer Günleri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11 ve 12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Arkadaşlık İlişkileri Sınıf Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Öğrenme Stilleri envanteri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11 ve 12. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
ETKİLİ İLETİŞİM VE ÖFKE KONTROLÜ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
EMPATİ BECERİSİ , ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ VE AKRAN BASKISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
GELİŞİM DÖNEMLERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
SINAV STRATEJİLERİ VE TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Haklarımı Biliyorum
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
2. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Haklarımı Biliyorum
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
2. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
1. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
4. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
VELİ TOPLANTISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
1. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
3. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
Zaman Yönetimi, Zaman Çarkının Hazırlanması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
3. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
VELİ TOPLANTISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
6 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
VELİ TOPLANTISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
6 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
VELİ TOPLANTISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
6 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
9. Sınıf Öğrencileri "Zorbalık ile Mücadele"
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
9. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
10. Sınıf Öğrencileri "Zaman ve Stres Yönetimi"
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
10. Sınıf Öğrencileri "Mesleki Yönelim Envanteri" uygulanması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
1. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
2. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
1. Veli Toplantısı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
30 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
31 Ekim 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
VELİ TOPLANTISI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
30 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Ortaokul Derslikleri
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Ortaokul)
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Öfke kontrolü ve çatışma çözme becerileri sunumu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
23 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
27 Ekim 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi (Lise)
Hedef Kitle Hedef Kitle
11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Kişisel Sınırların Önemi ve "HAYIR" Diyebilme
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
23 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
27 Ekim 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
1.2. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Başarı - Kaygı - Motivasyon Seminer
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
21 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Ekim 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota koleji / Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Rehberlik Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
2. Sınıf Velileri
Etkinlik Etkinlik
İstanbul Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
20 Ekim 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan