• TR
 • EN
 • “İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK

  HAKKIMIZDA

  FELSEFEMİZ

  Bölümümüz, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, bilgiye yatırım yaparak “çağdaş uygarlığın” yakalanabileceği felsefesiyle hareket etmektedir. Geçen yüzyılda görüldü ki insana ve bilgiye yatırım yapmayan toplumlar yıkıldılar ya da yıkımla yüz yüze kaldılar. Türkiye 21. yüzyıla bilgi kalitesi güçlü, sorgulayıcı, sorumluluk ve her şeyden önemlisi ilkeleri olan bir gençlikle girmek zorundadır. Değişmeyen, değişime kapalı olan toplumların tarihin dışında kaldığı unutulmamalıdır.

  Bilgiyi keşfetmenin ve ona sahip olmanın sınırı yoktur. Fakat şu da bir gerçek ki bilgiyi sahiplenme, özümseme, üretime dönüştürmenin metodunu öğretmenler kazandırır. Sosyal Bilimler Bölümü olarak bölümümüzün sahip olduğu ilkeler ve hedefler büyük önem taşımaktadır. Bölümümüz alanında uzman, öğrenciyle iyi iletişim kuran, onları anlayan, dinleyen, ne yapması gerektiğini bilen, sahip olduğu birikimleri öğrencilerine aktaran, deneyimli ve profesyonel uzman kadromuzla 2010-2011 Eğitim - Öğretim Yılı’ndan itibaren kaliteli, çağdaş, bilimsel bir eğitim hizmet anlayışıyla yeni nesilleri geleceğe hazırlamaktadır.

  HEDEFLERİMİZ

  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  “Sosyal Bilimlerin amacı: Bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.’’

  1. Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlamak,

  2. Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırmak,

  3. Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak,

  4. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretmek,

  5. Türk tarihinin ve kültürünün kavranmasını sağlamak,

  6. Ülkemizi ve dünyayı tanımalarını sağlamak,

  7. Demokratik yaşam kurallarını benimsetmek,

  8. Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirmek,

  9. İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamak,

  10. Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini kavratarak ve bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan, sosyal katılım becerileri gelişmiş bireyler yetişmesini sağlamaktır.

  ÖĞRETİM PROGRAMI

  Sosyal Bilgiler dersinde; Milli benliğimizi algılayabilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ilke ve inkılapları izinde güçlü bir devlet haline gelmesi için yapılması gerekenleri bilen, Atatürkçülüğü düşünce olmaktan öte, hayatına uyarlayan ve geleceğine taşıyan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsenmeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Sosyal Bilgiler dersinin bu özelliğinden dolayı, beceriye yönelik yöntemlerden daha ziyade bilgi kazandırıcı ve benimsetici yöntemler kullanılmaktadır. Dolayısı ile öğrenciler, gereksiz bilgi ve ezbere yönlendirilmemektedir. Sosyal Bilgiler dersinde her konu için geçerli olan uygun tek bir yöntem kullanılmamakta, yeri ve zamanına göre farklı anlatım yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

  Tarih dersinde; öğrencilerimizde, tarih okuma ve araştırma merakı oluşturarak insanlığın geçirdiği aşamaların sürekliliğini zaman-mekân bütünlüğü içinde algılamaları ön planda tutulmuştur. Yeni edinilen güncel ve tarihsel bilgilere eleştirel bakış açısıyla ve önyargısız yaklaşabilmelerine, tarihsel gözlem becerisiyle geçmişteki deneylerden yararlanarak milli değerlerini evrensel değerlerle kaynaştırıp bugüne ve geleceğe en doğru biçimde yön verebilmelerine rehberlik edebilecek şekilde konular işlenmektedir.

  Coğrafya dersinde; insan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin karşılıklı etkileşimini anlayan, çevre kalitesine önem vererek geleceği düşünen, Dünya’nın ve tüm canlıların korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip coğrafî bilgi ve becerileri kullanarak doğa ve insana ait değerleri geleceğe taşıyabilen ve sadece öğrenilmesi gereken bir konu olarak değil, içselleştirerek düşünme ve davranış şekline dönüştürebilen ve günlük yaşamlarına aktarabilen bireyler yetiştirecek şekilde konular işlenmektedir.

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; dinini, kültürünü, ahlakını bilen, yaşantısıyla örnek olan, inandığı değerleri savunabilen, iyilik yapan, gördüğü yanlışları düzeltmek için fikir üreten ve çaba sarf eden, doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış sahibi bireyleri topluma kazandırmayı esas gaye edinip dersler işlenmektedir.

  Sosyal Bilimler Bölümü olarak; tüm branşlarımızda düz anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri ve problem çözme gibi metotlarla dersi işleyerek öğrencilerin derse ve konuya olan ilgisi arttırılmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman diğer bölümlerle işbirliğine dayalı çalışmalar yapılmakta, böylece ortak bir bakış açısı oluşturulmaktadır. Dersler uygulamalı şekilde öğrenci merkezli olsa da öğretmenin önderliğinde sadece Power Point şeklinde değil, çeşitli dokümanlar kullanılarak gerekli bilgileri öğrencinin kendisinin bulması sağlanmaktadır

  ETKİNLİKLERİMİZ

  • ORTAOKUL TÜBİTAK PROJELERİ
  • LİSE TÜBİTAK PROJELERİ
  • SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
  • ORTAOKUL MÜNAZARA KULÜBÜ
  • 9. SINIFLARA YÖNELİK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZELERİNE ZİYARETLER
  • LÖSEV’İ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER
  • GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ FAALİYETLERİ VE UYGULANABİLİR PROJE ÖDÜLÜ
  • ATATÜRK’Ü ANMA VE ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
  • GELENEKSEL ROTA GENÇLİK ÇALIŞTAYI
  • ROTA ORTAOKUL FORUM

  Etkinlik Etkinlik
  MOVİEFEST ETKİNLİĞİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Paralel ve meridyen çizimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  26 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Hava durumu etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  19 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Harita renklendirme etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tarih İstasyonu Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Anadolu Kültürü Kaşifleri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  9 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bölüm Gezisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  17 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  İZMİR ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. ve 10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Öğrenciler
  Etkinlik Etkinlik
  Cumhuriyet Eğitim Müzesi -Gezi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Karataş- İzmir
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bölüm Gezisi, "Efes Antik Kent, Şirince"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  21 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Etkinlik Etkinlik
  Kitle iletişim Araçları Tasarlama Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Sınıf içi etkinlik
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gaziler Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  19 Eylül 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  19 Eylül 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Sınıf içi etkinlik
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  YAZ SİNEMASI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Eylül 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Eylül 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9., 10., 11. sınıf öğrencileri