• TR
 • EN
 • “İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK

  FELSEFEMİZ

  Bölümümüz, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, bilgiye yatırım yaparak “çağdaş uygarlığın” yakalanabileceği felsefesiyle hareket etmektedir. Geçen yüzyılda görüldü ki insana ve bilgiye yatırım yapmayan toplumlar yıkıldılar ya da yıkımla yüz yüze kaldılar. Türkiye 21. yüzyıla bilgi kalitesi güçlü, sorgulayıcı, sorumluluk ve her şeyden önemlisi ilkeleri olan bir gençlikle girmek zorundadır. Değişmeyen, değişime kapalı olan toplumların tarihin dışında kaldığı unutulmamalıdır.

  Bilgiyi keşfetmenin ve ona sahip olmanın sınırı yoktur. Fakat şu da bir gerçek ki bilgiyi sahiplenme, özümseme, üretime dönüştürmenin metodunu öğretmenler kazandırır. Sosyal Bilimler Bölümü olarak bölümümüzün sahip olduğu ilkeler ve hedefler büyük önem taşımaktadır. Bölümümüz alanında uzman, öğrenciyle iyi iletişim kuran, onları anlayan, dinleyen, ne yapması gerektiğini bilen, sahip olduğu birikimleri öğrencilerine aktaran, deneyimli ve profesyonel uzman kadromuzla 2010-2011 Eğitim - Öğretim Yılı’ndan itibaren kaliteli, çağdaş, bilimsel bir eğitim hizmet anlayışıyla yeni nesilleri geleceğe hazırlamaktadır.

  HEDEFLERİMİZ

  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  “Sosyal Bilimlerin amacı: Bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.’’

  1. Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlamak,

  2. Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırmak,

  3. Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak,

  4. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretmek,

  5. Türk tarihinin ve kültürünün kavranmasını sağlamak,

  6. Ülkemizi ve dünyayı tanımalarını sağlamak,

  7. Demokratik yaşam kurallarını benimsetmek,

  8. Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirmek,

  9. İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamak,

  10. Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini kavratarak ve bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan, sosyal katılım becerileri gelişmiş bireyler yetişmesini sağlamaktır.

  ÖĞRETİM PROGRAMI

  Sosyal Bilgiler dersinde; Milli benliğimizi algılayabilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ilke ve inkılapları izinde güçlü bir devlet haline gelmesi için yapılması gerekenleri bilen, Atatürkçülüğü düşünce olmaktan öte, hayatına uyarlayan ve geleceğine taşıyan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsenmeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Sosyal Bilgiler dersinin bu özelliğinden dolayı, beceriye yönelik yöntemlerden daha ziyade bilgi kazandırıcı ve benimsetici yöntemler kullanılmaktadır. Dolayısı ile öğrenciler, gereksiz bilgi ve ezbere yönlendirilmemektedir. Sosyal Bilgiler dersinde her konu için geçerli olan uygun tek bir yöntem kullanılmamakta, yeri ve zamanına göre farklı anlatım yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

  Tarih dersinde; öğrencilerimizde, tarih okuma ve araştırma merakı oluşturarak insanlığın geçirdiği aşamaların sürekliliğini zaman-mekân bütünlüğü içinde algılamaları ön planda tutulmuştur. Yeni edinilen güncel ve tarihsel bilgilere eleştirel bakış açısıyla ve önyargısız yaklaşabilmelerine, tarihsel gözlem becerisiyle geçmişteki deneylerden yararlanarak milli değerlerini evrensel değerlerle kaynaştırıp bugüne ve geleceğe en doğru biçimde yön verebilmelerine rehberlik edebilecek şekilde konular işlenmektedir.

  Coğrafya dersinde; insan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin karşılıklı etkileşimini anlayan, çevre kalitesine önem vererek geleceği düşünen, Dünya’nın ve tüm canlıların korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip coğrafî bilgi ve becerileri kullanarak doğa ve insana ait değerleri geleceğe taşıyabilen ve sadece öğrenilmesi gereken bir konu olarak değil, içselleştirerek düşünme ve davranış şekline dönüştürebilen ve günlük yaşamlarına aktarabilen bireyler yetiştirecek şekilde konular işlenmektedir.

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; dinini, kültürünü, ahlakını bilen, yaşantısıyla örnek olan, inandığı değerleri savunabilen, iyilik yapan, gördüğü yanlışları düzeltmek için fikir üreten ve çaba sarf eden, doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış sahibi bireyleri topluma kazandırmayı esas gaye edinip dersler işlenmektedir.

  Sosyal Bilimler Bölümü olarak; tüm branşlarımızda düz anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri ve problem çözme gibi metotlarla dersi işleyerek öğrencilerin derse ve konuya olan ilgisi arttırılmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman diğer bölümlerle işbirliğine dayalı çalışmalar yapılmakta, böylece ortak bir bakış açısı oluşturulmaktadır. Dersler uygulamalı şekilde öğrenci merkezli olsa da öğretmenin önderliğinde sadece Power Point şeklinde değil, çeşitli dokümanlar kullanılarak gerekli bilgileri öğrencinin kendisinin bulması sağlanmaktadır.

  ETKİNLİKLERİMİZ

  İLKÖĞRETİM TÜBİTAK PROJELERİ

  ORTAÖĞRETİM TÜBİTAK PROJELERİ

  SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

  İLKÖĞRETİM 6. SINIF MÜNAZARA KULÜBÜ

  9. SINIFLARA YÖNELİK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZELERİNE ZİYARETLER

  LÖSEV’İ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER

  GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ FAALİYETLERİ VE UYGULANABİLİR PROJE ÖDÜLÜ

  4. SINIF, 9. SINIF VE 12. SINIFLAR MEZUNİYET TÖRENLERİ

  GELENEKSEL ROTA GENÇLİK ÇALIŞTAYI

  Etkinlik Etkinlik
  İzmir Tarihi Asansör Gezisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Balçova
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Neşe ve Karikatür Müzesi gezisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Mayıs 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  9 Mayıs 2018
  Saat Saat
  Yarım gün
  Yer Yer
  Alsancak
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, Bergama
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Mayıs 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Mayıs 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bornova Zirai Mücadele Araştırma Müdürlüğü tanıtım gezisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Mayıs 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  2 Mayıs 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Bornova
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kapadokya Gezisi(Alternatif Efes Şirince Gezisi)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  19 Nisan 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Nisan 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10 ve 11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ağaç Dikimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Nisan 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Nisan 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Menderes
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Gezi, tanıtma ve turizm kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Öykülerin izinde Smyrna'dan İzmir'e kitabı -Yeşilova höyüğü Eski İzmir gezisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Nisan 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Nisan 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  İzmir kent turu
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Osmanlı Devleti Başkenti Kültür Gezisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Mart 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Mart 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  İstanbul
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Mart 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Mart 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul panoları
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul ve Lise
  Etkinlik Etkinlik
  Bahar Pikniği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Mart 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Mart 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Macera Tepesi
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. ve 10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İstiklal Marşı'nın Kabulü - Pano çalışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Mart 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Mart 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul panoları
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul ve Lise
  Etkinlik Etkinlik
  Kula Volkanları Gezisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Mart 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Mart 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  IV. Rota Gençlik Çalıştayı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Rota Koleji
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9., 10. ve 11. sınıflar
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, "İzmir Etnografya Müzesi"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, "İzmir Milli Kütüphane"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Şubat 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Şubat 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konak
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kültür Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  15 Ocak 2018
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Ocak 2018
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul koridorları
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İnsan Hakları haftası - Pano çalışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul koridorları
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul ve Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Söyleşi, Yazar Sara PARDO
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Etkinlik Etkinlik
  "Smyrna'dan İzmir'e" - İzmir Kent Turu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Aralık 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Aralık 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, İzmir Etnografya Müzesi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Kasım 2017
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Kasım 2017
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konak
  Uygulayan Uygulayan
  Sosyal Bilimler Zümresi
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri