“İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

HAKKIMIZDA

FELSEFEMİZ

Bölümümüz, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, bilgiye yatırım yaparak “çağdaş uygarlığın” yakalanabileceği felsefesiyle hareket etmektedir. Geçen yüzyılda görüldü ki insana ve bilgiye yatırım yapmayan toplumlar yıkıldılar ya da yıkımla yüz yüze kaldılar. Türkiye 21. yüzyıla bilgi kalitesi güçlü, sorgulayıcı, sorumluluk ve her şeyden önemlisi ilkeleri olan bir gençlikle girmek zorundadır. Değişmeyen, değişime kapalı olan toplumların tarihin dışında kaldığı unutulmamalıdır.

Bilgiyi keşfetmenin ve ona sahip olmanın sınırı yoktur. Fakat şu da bir gerçek ki bilgiyi sahiplenme, özümseme, üretime dönüştürmenin metodunu öğretmenler kazandırır. Sosyal Bilimler Bölümü olarak bölümümüzün sahip olduğu ilkeler ve hedefler büyük önem taşımaktadır. Bölümümüz alanında uzman, öğrenciyle iyi iletişim kuran, onları anlayan, dinleyen, ne yapması gerektiğini bilen, sahip olduğu birikimleri öğrencilerine aktaran, deneyimli ve profesyonel uzman kadromuzla 2010-2011 Eğitim - Öğretim Yılı’ndan itibaren kaliteli, çağdaş, bilimsel bir eğitim hizmet anlayışıyla yeni nesilleri geleceğe hazırlamaktadır.

HEDEFLERİMİZ

Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

“Sosyal Bilimlerin amacı: Bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.’’

1. Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlamak,

2. Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırmak,

3. Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak,

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretmek,

5. Türk tarihinin ve kültürünün kavranmasını sağlamak,

6. Ülkemizi ve dünyayı tanımalarını sağlamak,

7. Demokratik yaşam kurallarını benimsetmek,

8. Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirmek,

9. İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamak,

10. Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini kavratarak ve bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan, sosyal katılım becerileri gelişmiş bireyler yetişmesini sağlamaktır.

ÖĞRETİM PROGRAMI

Sosyal Bilgiler dersinde; Milli benliğimizi algılayabilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ilke ve inkılapları izinde güçlü bir devlet haline gelmesi için yapılması gerekenleri bilen, Atatürkçülüğü düşünce olmaktan öte, hayatına uyarlayan ve geleceğine taşıyan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsenmeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Sosyal Bilgiler dersinin bu özelliğinden dolayı, beceriye yönelik yöntemlerden daha ziyade bilgi kazandırıcı ve benimsetici yöntemler kullanılmaktadır. Dolayısı ile öğrenciler, gereksiz bilgi ve ezbere yönlendirilmemektedir. Sosyal Bilgiler dersinde her konu için geçerli olan uygun tek bir yöntem kullanılmamakta, yeri ve zamanına göre farklı anlatım yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

Tarih dersinde; öğrencilerimizde, tarih okuma ve araştırma merakı oluşturarak insanlığın geçirdiği aşamaların sürekliliğini zaman-mekân bütünlüğü içinde algılamaları ön planda tutulmuştur. Yeni edinilen güncel ve tarihsel bilgilere eleştirel bakış açısıyla ve önyargısız yaklaşabilmelerine, tarihsel gözlem becerisiyle geçmişteki deneylerden yararlanarak milli değerlerini evrensel değerlerle kaynaştırıp bugüne ve geleceğe en doğru biçimde yön verebilmelerine rehberlik edebilecek şekilde konular işlenmektedir.

Coğrafya dersinde; insan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin karşılıklı etkileşimini anlayan, çevre kalitesine önem vererek geleceği düşünen, Dünya’nın ve tüm canlıların korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip coğrafî bilgi ve becerileri kullanarak doğa ve insana ait değerleri geleceğe taşıyabilen ve sadece öğrenilmesi gereken bir konu olarak değil, içselleştirerek düşünme ve davranış şekline dönüştürebilen ve günlük yaşamlarına aktarabilen bireyler yetiştirecek şekilde konular işlenmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; dinini, kültürünü, ahlakını bilen, yaşantısıyla örnek olan, inandığı değerleri savunabilen, iyilik yapan, gördüğü yanlışları düzeltmek için fikir üreten ve çaba sarf eden, doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış sahibi bireyleri topluma kazandırmayı esas gaye edinip dersler işlenmektedir.

Sosyal Bilimler Bölümü olarak; tüm branşlarımızda düz anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri ve problem çözme gibi metotlarla dersi işleyerek öğrencilerin derse ve konuya olan ilgisi arttırılmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman diğer bölümlerle işbirliğine dayalı çalışmalar yapılmakta, böylece ortak bir bakış açısı oluşturulmaktadır. Dersler uygulamalı şekilde öğrenci merkezli olsa da öğretmenin önderliğinde sadece Power Point şeklinde değil, çeşitli dokümanlar kullanılarak gerekli bilgileri öğrencinin kendisinin bulması sağlanmaktadır

ETKİNLİKLERİMİZ

  • ORTAOKUL TÜBİTAK PROJELERİ
  • LİSE TÜBİTAK PROJELERİ
  • SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
  • ORTAOKUL MÜNAZARA KULÜBÜ
  • 9. SINIFLARA YÖNELİK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZELERİNE ZİYARETLER
  • LÖSEV’İ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER
  • GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ FAALİYETLERİ VE UYGULANABİLİR PROJE ÖDÜLÜ
  • ATATÜRK’Ü ANMA VE ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
  • GELENEKSEL ROTA GENÇLİK ÇALIŞTAYI
  • ROTA ORTAOKUL FORUM

Etkinlik Etkinlik
Kültür Şenliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
16 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Mayıs 2024
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Rota Koleji / Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9.10.11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Bölüm Gezisi (İstanbul-Bursa Alternatif Kapadokya)
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Nisan 2024
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Şehir Dışı
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9-10-11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
KVKK Slogan Afiş Tasarım Yarışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Ortaokul Geneli
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.6.7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Üretimden Tüketime
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Nisan 2024
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Münazara Finali
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
18 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Münazara Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
15 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Buluş Yapanlar-Bilim İnsanları
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Mart 2024
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Mart 2024
Saat Saat
09.00-14.30
Yer Yer
Okul Dışı
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
VIII. Ulusal Rota Gençlik Çalıştayı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Şubat 2024
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Rota koleji / Lise Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
Kil Tablet Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
DI 24
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Şubat 2024
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.6.7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
12 Ocak 2024
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Okul Dışı
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
Rota Bilgi Yarışması 2024
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Ocak 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Ocak 2024
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.6.7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Paralel Meridyen Çizim Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Gezisi (10. Sınıflar)
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
21 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Aralık 2023
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Okul Dışı
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Hava Durumu Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Anadolu Kültürü Kaşifleri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
18 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Tarih İstasyonu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
15 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Fiziki Haritalarda Yükselti Basamakları Renklendirme
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Rota Ulusal Forum 24
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
İl Geneli Etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.6. ve 7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Turuncu Günü Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Aralık 2023
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Okul İçi ve Okul Dışı
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9-10-11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Anıtkabir Maket Yarışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
13 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
17 Kasım 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Geneli Etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.6.7. ve 8. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
10 Kasım Töreni
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Kasım 2023
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9-10 ve 11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Kula Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Ekim 2023
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Manisa - Kula
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Kitle İletişim Araçları Tasarlama Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
6 Ekim 2023
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf İçi etkinlikl
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıf Etkinliği
Etkinlik Etkinlik
Gaziler Günü
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Eylül 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Eylül 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.6.7. ve 8. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
60.Yıl Gençlik Çalıştayı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
16 Eylül 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
18 Eylül 2023
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Okul Dışı
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
10-11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
MOVİEFEST ETKİNLİĞİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Paralel ve meridyen çizimi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Hava durumu etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
23 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Harita renklendirme etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tarih İstasyonu Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
12 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Anadolu Kültürü Kaşifleri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
9 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Derslikler
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Bölüm Gezisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
17 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
17 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
İZMİR ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
9. ve 10. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Öğrenciler
Etkinlik Etkinlik
Cumhuriyet Eğitim Müzesi -Gezi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Karataş- İzmir
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
8. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Bölüm Gezisi, "Efes Antik Kent, Şirince"
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
21 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
Kitle iletişim Araçları Tasarlama Etkinliği
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf içi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gaziler Günü
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
19 Eylül 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Eylül 2022
Saat Saat
Yer Yer
Sınıf içi etkinlik
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
YAZ SİNEMASI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
16 Eylül 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Eylül 2022
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
9., 10., 11. sınıf öğrencileri