"Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Felsefemiz
Bölümümüz, eğitim felsefemizle paralel olmakla birlikte Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, Türkçenin gücünü, değerini ve zenginliğini kavrayan ve bunu sürekli geliştirmeye çalışan; eleştirel düşünen, edebiyat ve sanat sevgisi kazanmış; yaratıcı, kültürlü, okuma alışkanlığına sahip olan, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Gerçekleştirdiğimiz tüm akademik ve kültürel çalışmalar bu doğrultuda ilerlemektedir.


Hedeflerimiz
Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Anadili bilincini kazanmış bireyler yetiştirmek,
2. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
3. Öğrencilerin sanat sevgisi kazanmasını ve estetik duygularının canlanmasını sağlamak,
4. Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, kendilerini doğru ve yeterli şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak,
5. Öğrencilerin okudukları ve dinledikleri hakkında anlama, eleştirme ve yorumlama gücüne sahip olmalarını sağlamak,
6. Öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
7. Türk ve dünya edebiyatından seçme eserleri okumak, yorumlamak ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak,
8. Yazım, noktalama ve dil bilgisi kurallarını içselleştirmek,
9. Öğrencilerin maddi ve manevi değerlerin farkına varmasını sağlamak,
10. Öğrencilerin çok yönlü gelişiminde Türkçe dersinin payına düşeni yapmak,
11. Kitap, dergi, bülten çıkararak yukarıdaki hedeflere hizmet etmektir.


Öğretim Programı
Ortaokulda Türkçe derslerinde yürütülen programda dil bilgisi, anlama, dinleme, fikir yürütme, yaratıcı çalışmalar bir arada yürütülmektedir. Metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları yapılmakta, öğrencilerin fikir yürütme becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Dil bilgisi derslerinde kuralların öğrenilmesinin yanı sıra dili iyi kullanma için çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla hem metin çözümleme dersleri hem de dil bilgisi dersleri birbirlerine bağlı olarak ilerlemektedir. Kuralları özümseyen öğrenciler, metinleri okurken anlarken ve incelerken bu kurallar doğrultusunda incelemelerini yapmaktadır.
Yaratıcı düşünmeyi desteklemek amacıyla öğrencilerimiz, derslerimizde öykü, deneme, roman gibi türler yazmaya teşvik edilmektedir; her hafta yapılan kompozisyon çalışmaları bunu desteklemektedir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerin kendilerini rahat ifade etmesine yardımcı olmak için, onları seçilen konularda yazdırmakta, düşündürmekte ve konuşturmaktadır.
Anadolu ve fen lisesinde ise Türk edebiyatı dersinde öğrenciler, öncelikle Türk edebiyatının dönemleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu bilgilerle birlikte sanat metinleri başta olmakla birlikte her türlü metni inceleyebilmektedir. Bunun yanı sıra Türk kültürünü öğrenip bunu metinlerde incelemektedirler. Edebiyat sevgisi ve okuma zevki kazanan öğrenciler, son sınıfa geldiklerinde Türk edebiyatına hizmet etmiş yazar ve şairler hakkında geniş bilgiye sahip olmaktadır.
Dil ve anlatım dersinde ise, Türk dilinin incelikleri, kuralları, zenginliği çerçevesinde ilerlenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kendini doğru ifade edebilen, yaratıcı düşünme gücüne sahip, çağdaş bireyler yetiştirilmektedir. Türkçenin ifade ve yorumlama gücüyle birlikte derslerdeki etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerimizin özellikle konuşma ve yazma becerileri gelişmektedir.
Konular bütün sınıflarda yöntem çeşitliliği ile işlenmektedir. Öğrencilerin aktif olarak katıldığı derslerde kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortam sağlanmakta, öğretmen her zaman aktaran değil, gerektiğinde rehber konumunda bulunmaktadır.

Etkinliklerimiz
“Türkçe Haftası” kapsamında 1. ve 2. dönem belli aralıklarla öğrencinin daha aktif olduğu soru çözüm günleri düzenlenmekte ve belirtilen tarih aralığında öğrencilerimizin eksikleri öğretmen rehberliğinde giderilmektedir.
“Her Aya Bir Yazar” projesiyle öğrencilerimizin okuma alışkanlığı zenginleştirilmekte ve öğrencilerimiz her ay bir yazarı tanımaktadırlar.
Okuma alışkanlığıyla birlikte öğrencilerimizin yazma yetisini de güçlendirmek, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak için sınıf içi yazma faaliyetlerinin dışında; ilçe, il ve ulusal çapta her türlü şiir, öykü, makale, tiyatro vb. yazıları yazma yarışmasına öğrencilerimiz yönlendirilmektedir.
Öğrencilerimizin yıl boyunca yazdığı yazılar, yılsonunda kitap haline getirilmektedir.
Yazma alışkanlığını bir kültür haline getirmek ve yetenekli öğrencilerin bu daldaki başarılarına rehber olmak amacıyla Ege bölgesi genelinde “Düş Günlüğü Masal, Öykü, Şiir Yarışması” düzenlenmektedir.
Türkçenin zenginliklerini ortaya çıkarmak ve dilimizdeki yabancı sözcüklerin kullanımını azaltmak amacıyla her yıl öğrencilerimize konuyla ilgili proje çalışmaları verilmektedir.
Türkçe- Türk Dili Edebiyatı bölümü olarak, öğrencilerimizi dilimizin tarihinde ve zenginliğinde buluşturmak için gerekli çalışmaları yürütmek gayretindeyiz.

Yayınlarımız

Türkçe - Edebiyat Bülteni 2014-2015

Rota Arkadaş

Rota Kültür ve Sanat Dergisi

Düş Günlüğü Masal, Öykü, Şiir Kitabı

Düş Günlüğü

Etkinlik Etkinlik
Lise Tiyatro
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
16 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Mayıs 2024
Saat Saat
09:00-16:00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9,10 ve 11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Edebiyat Festivali
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Mayıs 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Mayıs 2024
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu ve Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Ortaokul Tiyatro
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Nisan 2023
Saat Saat
09:30-16:00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5,6 ve 7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Hakan BIÇAKÇI Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
22 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Nisan 2024
Saat Saat
13.30-15.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9,10 ve 11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Edebiyat Festivali
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
19 Nisan 2024
Saat Saat
09:00-16:00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
Düş Günü Ödül Töreni
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Nisan 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Nisan 2024
Saat Saat
09:30-16:00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
Yunus Bekir YURDAKUL Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Mart 2024
Saat Saat
13.30-15.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Sevim AK Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Mart 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Mart 2024
Saat Saat
13.30-15.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Tolga GÜMÜŞAY Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Şubat 2024
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Şubat 2024
Saat Saat
13.30-15.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9,10 ve 11. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Derya ÖGETÜRK Atölye
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
6 Aralık 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Aralık 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Muzaffer SUNGUR Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Kasım 2023
Saat Saat
13.30-15.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Çiğdem ODABAŞI ile Atölye Çalışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
28 Kasım 2023
Saat Saat
10.00-16.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5,6,7 ve 10. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
24 Kasım Öğretmenler Günü
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2023
Saat Saat
09:00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Almanca - Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Okul
Etkinlik Etkinlik
Nur MUSLU TİFTİKÇİ
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
20 Kasım 2023
Saat Saat
10.00-12.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Yunus Bekir YURDAKUL Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
17 Kasım 2023
Saat Saat
13.30-15.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Vicdan EFE Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
15 Kasım 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
17 Kasım 2023
Saat Saat
13.30-15.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
9. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Yunus Bekir YURDAKUL Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Ekim 2023
Saat Saat
10.00-12.00
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Yunus Bekir YURDAKUL Söyleşi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
23 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
27 Ekim 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
Çiğdem ODABAŞI Atölye Çalışması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
9 Ekim 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
13 Ekim 2023
Saat Saat
Yer Yer
Rota Koleji / Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe Zümresi
Hedef Kitle Hedef Kitle
5,7. ve 10. Sınıflar
Etkinlik Etkinlik
GAZİEMİR ORTAOKUL Tiyatro Oyunu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Mayıs 2023
Saat Saat
15.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
BORNOVA ORTAOKUL Tiyatro Oyunu
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Mayıs 2023
Saat Saat
15.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Tiyatro Gösterisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Muzaffer SUNGUR (Söyleşi)-BORNOVA ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Lise Tiyatro Oyunu-BORNOVA
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
27 Nisan 2023
Saat Saat
15.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
9., 10., 11. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Lise Tiyatro Oyunu-GAZİEMİR
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
27 Nisan 2023
Saat Saat
15.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
9., 10., 11. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Fatma PEŞEMEN DİRİCAN Atölye GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Nisan 2023
Saat Saat
15.00-1
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Fatma PEŞEMEN DİRİCAN Atölye BORNOVA ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Nisan 2023
Saat Saat
10.00-12.30
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Düş Günlüğü Ödül Töreni GAZİEMİR-BORNOVA
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
14 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
14 Nisan 2023
Saat Saat
09.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Atay SÖZER (Söyleşi) GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
11 Nisan 2023
Saat Saat
10.00-12.30
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Atay SÖZER (Söyleşi) BORNOVA ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
11 Nisan 2023
Saat Saat
14.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Sevim AK (Söyleşi)-GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Nisan 2023
Saat Saat
10.00-12.30
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Sevim Ak - Söyleşi BORNOVA ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Nisan 2023
Saat Saat
14
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Hakan BIÇAKCI Söyleşi GAZİEMİR-BORNOVA LİSE
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Nisan 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Nisan 2023
Saat Saat
09.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
9., 10., 11. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Ferit AVCI (Söyleşi)--GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
16 Mart 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Mart 2023
Saat Saat
14.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Ferit AVCI (Söyleşi)--BORNOVA ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
16 Mart 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
16 Mart 2023
Saat Saat
10.00-12.30
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
6. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Küçük Prens (Atölye)-GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mart 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Mart 2023
Saat Saat
10.00-12.30
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Küçük Prens (Atölye)-BORNOVA ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Mart 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Mart 2023
Saat Saat
14.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Muzaffer SUNGUR (Söyleşi)-BORNOVA ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Ocak 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Ocak 2023
Saat Saat
14.30
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Muzaffer SUNGUR (Söyleşi)-GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
28 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
28 Aralık 2022
Saat Saat
14.30
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Muzaffer SUNGUR (Söyleşi)-GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
28 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
28 Aralık 2022
Saat Saat
14.30
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Şiir Dinletisi-GAZİEMİR-BORNOVA LİSE
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
22 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
22 Aralık 2022
Saat Saat
15.00-16.00
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
9., 10., 11. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Şiir ve Müzik Dinletisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
21 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Yonca ELDENER Söyleşi BORNOVA LİSE
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Aralık 2022
Saat Saat
09.00-12.00
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
9., 10., 11. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Yonca ELDENER Söyleşi GAZİEMİR LİSE
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
8 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
8 Aralık 2022
Saat Saat
13.00-15.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
9., 10., 11. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Öğretmenler Günü Kutlama Programı GAZİEMİR-BORNOVA LİSE
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2022
Saat Saat
10.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Öğrenciler
Etkinlik Etkinlik
Öğretmenler Günü Kutlama Programı GAZİEMİR-BORNOVA ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2022
Saat Saat
10.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Öğrenciler
Etkinlik Etkinlik
Ortaokul Orkestra Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
11 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
"Son Kişot ve Sincaplar" Aydın BALCI Söyleşisi -GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Kasım 2022
Saat Saat
10.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. ve 6. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
"Son Kişot ve Sincaplar" Aydın BALCI Söyleşisi- BORNOVA-ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Kasım 2022
Saat Saat
10.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. ve 6. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Derya ÖGETÜRK(ATÖLYE)- BORNOVA-ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Kasım 2022
Saat Saat
10.00-13.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Derya ÖGETÜRK(ATÖLYE)- BORNOVA-LİSE
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Kasım 2022
Saat Saat
14.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Derya ÖGETÜRK (ATÖLYE)-GAZİEMİR ORTAOKUL
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Kasım 2022
Saat Saat
10.00-13.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
7. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Derya ÖGETÜRK (ATÖLYE)-GAZİEMİR-LİSE
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Kasım 2022
Saat Saat
14.00-16.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
10. sınıf öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
İzmir Kitap Fuarı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
31 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
İzmir Fuar Alanı
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
İzmir Kitap Fuarı
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
31 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
İzmir Fuar Alanı
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Lise Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
29 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Okullar
Etkinlik Etkinlik
Söyleşi, İlkay MARANGOZ (Gaziemir-Bornova Kampüsleri)
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
17 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Ekim 2022
Saat Saat
11.00
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
5. Sınıf Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Türk Dil Bayramı Etkinlikleri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Eylül 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Eylül 2022
Saat Saat
09.00-09.40
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Öğrenciler