Bölüm olarak amacımız

Öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır.

Bölümümüz; görsel sanatlar, müzik, bale, halk oyunları, yaratıcı drama ve satranç branşlarından oluşmaktadır. Derslerimiz her branş için hazırlanmış atölyelerde işlenmektedir.

Görsel Sanatlar
Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesi sayılabilir. Algının gelişmesi, farkındalığın artması, sanatsal yeteneğin keşfi, yaratıcı düşünce ve sanat yoluyla kendini ifade etme becerilerinin kazandırılması yolunda harcanan her çaba çocuğun zihinsel gelişiminde önemli etkiler yaratır. Çocuk çizmiş olduğu resimlerde kendi hayal dünyasını ve yaşamını yansıtır.
Görsel Sanatlar Dersiğnde Amacımız
Öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini görsel dil aracılığı ile anlatabilmektir.
Yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir seviyeye ulaştırmaktır.
Amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırmaktır.
Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk bilincini aşılamaktır.
Baktığını gören, algılayan, düşünen ve birtakım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.
Derslerimiz görsel sanatlar atölyelerinde işlenmektedir. Atölye ortamı öğrencilerimize malzemeleri tanıma şansı vermekle beraber, sınıf ortamından farklı olduğundan hayal gücünü özgürce ortaya koymasını sağlamaktadır.


Müzik

Rota Koleji'ndeki müzik derslerinde farklı yaş gruplarına, farklı metotlarla “Herkes müzik yapabilir” felsefesini temel alan müzik öğrenim programı uygulanır. Oluşturulan çok sesli okul koroları, bando, enstrüman grupları ve kulüp çalışmalarıyla; bu çalışmalarda yer alan öğrencilerimizin sanatsal anlamda bir bütünün parçası olma yeteneğini kazanması hedeflenir. Büyük yaş gruplarında felsefe, sosyoloji, edebiyat ve sanatın iç dinamiklerini göstermek amacıyla müzik tarihi; armoni - solfej ve temel enstrüman eğitimi eşit zamanlı olarak verilir. Güncel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek müzik öğrenim programlarına dahil edilir ve etkin olarak kullanılır. Sınıflar bazında uygulanan müzik dersi öğretim programı ise aşağıdaki gibidir.

ROTA EĞİTİM KURUMLARI
MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI


DİNLEME-SÖYLEME-ÇALMA
MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
MÜZİK KÜLTÜRÜ
MÜZİKTE YARATICILIK

Anasınıfı
*Çevresindeki sesleri taklit eder.
*Orff çalgılarını tanır.
*Atatürk ile ilgili seviyesine uygun şarkıları söyler.
*Öğrendiği şarkıları arkadaşlarıyla birlikte seslendirir.
*Çevresindeki varlıkları sesleriyle ayırt eder.
*Müziklere uygun hareketlerle eşlik eder.
*Müzik ve resim sanatı arasında ilişki kurar.

1.Sınıf
*Ses kaynaklarını ayırt eder.
*Gürültü ve düzenli sesleri ayırt eder.
*Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
*Atatürk ile ilgili düzeyine uygun şarkıları söyler, bunları sergiler.
*Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.
*Müziklere uygun hızda hareket eder.
*İstiklal Marşı’na saygı gösterir.
*Dinlediği şarkıdaki öyküyü farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
*Ortama uygun müzik dinleme kurallarını bilir.
*Müzik yoluyla Atatürk’ü daha çok sever.
*Ses oyunları yapar.
*Ritim çalgılarıyla öğrendiği şarkılara eşlik eder.
*Basit ritmik yapıdaki şarkıları harekete dönüştürür.


2.Sınıf
*Ses ve nefes çalışmaları yapar.
*Yarattığı basit ritim çalgılarıyla müziklere eşlik eder.
*İstiklal Marşı’nı anlamına uygun dinler.
*Atatürk’ü anlatan şarkıları anlamına uygun söyler.
*Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.
*Doğada duyduğu sesleri gürlük özelliklerine göre canlandırır.
*Bildiği müzikleri gürlük özelliklerine göre seslendirir.
*Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.
*Konuşmalarında uzun ve kısa hecelerin olduğunu fark eder.
*Duyduğu ince ve kalın sesleri ayırt eder.
*Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.
*Farklı türdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
*Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt eder.
*Basit ritim çalgısı yaratır.
*Şarkılı oyun müziklerine özgün hareketlerle eşlik eder.


3.Sınıf
*Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.
*Atatürk ile ilgili şarkıları etkili ve doğru söyler.
*Birlikte çalma ve söyleme kurallarına uyar.
*Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.
*Müzikteki ses yüksekliklerini grafikte gösterir.
*Duyduğu basit ezgi ve ritimleri tekrarlar.
*Çalgısıyla seslendirdiği müziklerdeki kuvvetli-hafif ses gürlüklerine uyar.
*Bildiği çalgıları kullanım biçimlerine göre sınıflandırır.
*Çevresindeki halk oyunlarını müzikleriyle tanır.
*Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığına sahip olur.
*Bildiği müzikteki söz kümelerini harekete dönüştürür.
*Dinlediği müzik ile ilgili fikirlerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder.
*Çalgısıyla ezgi denemeleri yapar.


4.Sınıf
*Sesin oluşumunu bilir.
*İstiklal Marşı’nı doğru söylemeye özen gösterir.
*Temel müzik yazı ve öğelerini kullanır.
*Şarkılarda ve oyun müziklerinde temel hız basamaklarını ayırt eder.
*Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
*Dinlediği müziklerdeki anlatım özelliklerini fark eder.
*Bildiği ezgilere basit ritim kalıpları yazarak eşlik eder.
*Sınıfında arkadaşlarıyla ortak bir müzik arşivi oluşturur.
*Müzikle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden faydalanır.
*Marşlar aracılığıyla milli bilinç kazanır.
*Atatürk’ün sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşlerini anlar.

5.Sınıf
*Öğrendiği notalardan oluşan ezgileri doğru çalar.
*Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir.
*Öğrendiği seslerin uzunluk-kısalık özelliklerini ayırt eder.
*Seslendirdiği müziklerdeki anlatım öğelerini uygular.
*Öğrendiği müzikleri türlerine göre ayırt eder.
*Bireysel müzik arşivi oluşturur.
*Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlar.
*Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri tanır.
*Kendi oluşturduğu ezgileri doğru ve ifadeli seslendirir.


6.Sınıf
*İstiklal Marşı’nı anlamına uygun söyler.
*Basit çoksesli şarkılar söyler.
*Birleşik(aksak) ölçüleri tanır.
*Öğrendiği notaları seslendirir.
*İnsan sesinin oluşumunu açıklar.
*Atatürk’ün müzikle ilgili temel düşüncelerini kavrar.
*Yurdumuzdaki başlıca müzik türlerini ayırt eder.
*Farklı ritmik yapıdaki müzikleri seslendirir.


7.Sınıf
*Basit ve aksak usulleri ayırt eder.
*Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine verdiği önemi bilir.
*İnsan sesi ve topluluklarını ayırt eder.
*Çalgı ve çalgı gruplarını ayırt eder.
*Müzikteki dizileri tanır.
*Uluslararası müzik türlerini tanır.
*Halk türkülerinin yaşanmış öykülerini araştırır.

8.Sınıf
*Ses ve çalgı grupları oluşturur.
*Yurdumuzdaki müzik türlerinden eserler seslendirir.
*Çoksesli eserler seslendirir.
*Makam ve dizileri tanır.
*Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini kavrar.
*Uluslararası müzik türlerini tanır, dinler ve çalar.
*Bildiği ezgilere ritim kalıpları yazar.
*Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.


9.Sınıf
*Kendi yetenek ve ilgisinin farkındadır.
*İstiklal Marşı’nı doğru ve temiz söyler.
*Aralık kavramını kavrar.
*Müzikte kullanılan temel işaretleri tanır.
*Fa ve Do anahtarını tanır.
*Hafif, orta ve kuvvetli gürlük terimlerini ayırt eder, yerinde kullanır.
*Majör ve minör tonları ayırt eder.
*Türk Müziği ses sistemi hakkında bilgi sahibidir.
*Türk Halk müziğini yapısal olarak tanır.
*Batı Müziği dönemlerini tanır.
*Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi kavrar.
*Geleneksel müziklerimizi tanır.
*Hazırlık dönemini ve dönemin bestecilerini tanır.
*Başlıca müzik türlerini ayırt eder, seslendirir.
*Kanonların yapısını anlar ve seslendirir.


10./11./12.Sınıf
*Atatürk’ün sanat anlayışını kavrar.
*Dinlediği eserin hangi hızda olduğunu bulur.
*Müziğin oluşumundaki öğeleri tanır.
*Uyumsuz aralıkları tanır.
*Verilen aralıkları ayırt eder.
*Batı Müziğinin belli başlı sanatçılarını ve eserlerini tanır.
*Geleneksel Türk Müziğini tanır, dinler.
*Dinlediği eserin hangi hızda olduğunu bulur.
*Çoksesli eserler seslendirir, çokseslilikten zevk alır.
*Batı Müziğini dinlemekten ve söylemekten hoşlanır.
*Güncel-popüler müzik örneklerini çalar, söyler.

Bale

03-14 yaş arası verilen klasik bale eğitimi, öğrencilerin yaş, esneklik, müzikal duyum alanlarındaki değerlendirmeye göre uygun sınıflara kabul edilmektedir. Bale derslerimiz haftada iki kez birer saat yapılmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu ders seçenekleri uygulanmaktadır. Bale sınıflarımız 6 - 12 kişiliktir. Amacımız, çocukların yaratıcılık yeteneğini geliştirerek, müzikle uyum içerisinde dans etmelerini sağlamak, estetik kazandırmak, sanatı sevdirmek ve ileride öğretmen veya dansçı olarak kariyer kazandırabilmektir. Dört yaşından itibaren başlayabileceğiniz bale eğitim programımız 8 temel sınıftan oluşmaktadır.

Çocuk Gelişiminde Balenin Önemi

1. Disiplin ve özgüven sahibi olacaktır.

2. İleriki yaşlarda belirginleşerek düzeltilmesi mümkün duruş hatalarının düzeltilmesine yardımcı olacaktır.

3. Fiziksel bozuklukların (kamburluk, içe basma vs) giderilmesine yardımcı olacak ve sağlıklı bir fiziksel gelişim gösterecektir.

4. Çocuğunuz dans ederken zarafet, ritim, vücut koordinasyonu ve yaratıcılığını geliştirecektir.

5. Sosyal anlamda da, yeni arkadaşlar edinerek toplum içinde kendine olan güvenini kazanacak.

6. Kalabalıkta uyum içerisinde hareket etmeyi öğrenecektir.

7. Çocuğunuzun zekâ seviyesini yükseltecektir.

8. Klasik müzikle iç içe olmasını sağlayacaktır.

9. Belki de küçük yaşta keşfedilecek yeteneği ile eğitimine bu dalda profesyonel olarak devam edecektir.

Programın Amacı

1. Öğrencinin doğru bir bale eğitimi almasını sağlamaktır.

2. Bale eğitimi ile öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmaktır.

3. Öğrencilerin sanatsal yeteneklerine yön vermektir.

4. Öğrencilerin bale sanatının yanı sıra diğer sanat dallarını da tanımasını ve sevmesini sağlamak, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımaktır.

5. Müzikaliteyi, ritim ve dans duygusunu kuvvetlendirmektir.

Tüm öğrencilerimizin iyi bir temel eğitim alması en önemli hedeflerimiz arasındadır. Sağlam bir temel, baleyi meslek olarak seçecek çocuklarımızın ileride dansçı ve öğretmen olarak kariyer edinmelerini kolaylaştıracak, baleyi hobi olarak seçen öğrencilerimizin ise bale sanatını sevmesini, iyi birer seyirci ve dinleyici olmalarını sağlayacaktır.

Ders İçeriği (Seviyeye Göre Değişmektedir)

1. Klasik Bale, Modern bale

2. Tarihi Danslar

3. Karakter Dansları

4. Repertuar Dansları

5. Ritm Çalışması

6. Pointe

7. Bale

Etkinlik Etkinlik
Dünya Çevre Günü Kapsamında Orkestra ve Dans Workshop
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Haziran 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Haziran 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Yıl sonu karma resim sergisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Haziran 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Haziran 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul giriş katı
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
Lise Yıl Sonu Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
1 Haziran 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
1 Haziran 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Kursların Sanat Gecesi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
27 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
27 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Etkinlik Etkinlik
İlkokul Orkestra Kulübü Yıl sonu Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
'Sanat ve Spor Şenliği'' Ortaokul
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
25 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
'Sanat ve Spor Şenliği'' Lise
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
17 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
17 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
19 Mayıs konulu resim sergisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul giriş katı
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Okul
Etkinlik Etkinlik
"Ustalara Saygı" Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
3 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
3 Mayıs 2023
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Üç Boyutlu Tasarım Sergisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
20 Şubat 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
20 Şubat 2023
Saat Saat
Yer Yer
Okul giriş katı
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul ve Ortaokul öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Folkart Sanat Galerisi-Gezi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Ocak 2023
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
11 Ocak 2023
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Resim Kulübü Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Yeni Yıl Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
30 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Ortaokul koridoru
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Lise Dönem Sonu Yeni Yıl Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
30 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
30 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Lise koridorları
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Yeni Yıl Koridor Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
29 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
29 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
İlkokul giriş katı
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Yeni Yıl konulu resim sergisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
26 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
26 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. ve 2. kademe öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Şiir ve Müzik Dinletisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
21 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
21 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konferans Salonu
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Arkas Sanat Galerisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
7 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
7 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Görsel sanatlar kulüp öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Ünlü Ressamların RÖPRODÜKSİYON sergisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
5 Aralık 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
5 Aralık 2022
Saat Saat
Yer Yer
Okul giriş katı
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Okul
Etkinlik Etkinlik
Ortaokul Solo Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
25 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
25 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Piyano Dinletisi(Lise)
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Lise koridorları
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Lise öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
24 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
İlkokul giriş katı
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
Tüm Öğrenci ve Öğretmenler
Etkinlik Etkinlik
Öğretmenim ve Ben konulu resim sergisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
11 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
11 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Okul giriş katı
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
1. ve 2. kademe öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
10 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
10 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Okul Bahçesi
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Gezi, Türkiye İş Bankası Konak
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
2 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Konak
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul Öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Cumhuriyet ve Atatürk Konulu Resim Sergisi
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
24 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Kasım 2022
Saat Saat
Yer Yer
Okul giriş katı
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul ve Ortaokul öğrencileri
Etkinlik Etkinlik
Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Koridor Konseri
Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
4 Ekim 2022
Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
4 Ekim 2022
Saat Saat
Yer Yer
İlkokul Koridorları
Uygulayan Uygulayan
Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
Hedef Kitle Hedef Kitle
İlkokul Öğrencileri