• TR
  • EN
  • 5 Sınıf Beier Cümle Tamamlama Envanteri

    Birey bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını, tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken genel durumunun yanı
    sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır. Uygulanan envanter sonuçları tüm öğrenciler için ayrı ayrı değerlendirilerek gerekli görülen durumlarda paylaşımlar yapılmıştır.

    28 Kasım 2017

    Bu İçeriği Paylaş