5. Sınıf Veli Oryantasyon Semineri

5.sınıf öğrencilerimizin ortaokula uyum sağlayabilmeleri adına Rehber Öğretmenimiz Burcu BAŞOĞLU tarafından 5. sınıf öğrencilerimizin velilerine yönelik oryantasyon semineri düzenlenmiştir. Bu seminerde, öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri, okul kuralları ve ortaokul eğitim sistemimiz hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Öğrencilerimizin okula uyumlarında, anne-baba-okul işbirliğini sağlamanın önemi üzerinde durulmuştur.

22 Eylül 2018

Bu İçeriği Paylaş