9.Sınıflar Biyoloji Laboratuvar Çalışmaları

Enzim:Aktivasyon enerjisini düşüren, tepkimeleri hızlandıran ve tepkimelerden değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir. 9.sınıf öğrencileri biyoloji laboratuvar dersinde karaciğer içindeki katalaz enzim miktarının tepkime hızına etkisini, sıcaklığın enzimler üzerine etkisini araştırarak deneyler yapılmıştır.

11 Şubat 2020

Bu İçeriği Paylaş