Başarı Kaygı Motivasyon Semineri

Rehber öğretmenimiz Nilay SERT ŞENER tarafından 'Başarı-Kaygı-Motivasyon' semineri düzenlenmiştir. 2. sınıf öğrenci velilerimize 2. sınıf olmak ve bu yıl kazanılacak davranış kalıpları ile ilgili bilgiler dışında, başarıyı algılayış şeklimizin başarı üzerine etkileri, ideal kaygı düzeyinin önemi ile olumlu-olumsuz motivasyonun başarı üzerindeki etkilerinden söz edilmiştir. Öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte karşılaşacakları etkinlik uygulamaları ve ebeveyn tutumlarının başarıya nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur.

13 Ekim 2018

Bu İçeriği Paylaş