Başarı-Kaygı-Motivasyon Semineri

Rehber öğretmenimiz Busenaz KALE tarafından 2. sınıf öğrenci velilerimize "Başarı-Kaygı-Motivasyon" semineri düzenlenmiştir. Başarıyı algılayış şeklimizin başarı üzerindeki etkileri, verimli ders çalışma alışkanlığının kazandırılması, ideal kaygı düzeyinin önemi, sınav kaygısı ile baş etme ve olumlu-olumsuz motivasyonun başarı üzerindeki etkilerinden söz edilmiştir. Öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte karşılaşacakları etkinlik uygulamaları ve ebeveyn tutumlarının başarıya nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur.

28 Eylül 2019

Bu İçeriği Paylaş