• TR
  • EN
  • Başarı-Kaygı-Motivasyon Semineri

    Rehber öğretmenimiz Busenaz KALE tarafından 2. sınıf öğrenci velilerimize "Başarı-Kaygı-Motivasyon" semineri düzenlenmiştir. Başarıyı algılayış şeklimizin başarı üzerindeki etkileri, verimli ders çalışma alışkanlığının kazandırılması, ideal kaygı düzeyinin önemi, sınav kaygısı ile baş etme ve olumlu-olumsuz motivasyonun başarı üzerindeki etkilerinden söz edilmiştir. Öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte karşılaşacakları etkinlik uygulamaları ve ebeveyn tutumlarının başarıya nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur.

    28 Eylül 2019

    Bu İçeriği Paylaş