BATTLE SHEEP Strateji ve Zekâ Oyunu

5. sınıfların matematik uygulamaları dersinde öğrencilere “Battle Sheep” oyunu tanıtıldı ve oyunun kuralları hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler ikişerli ve dörderli gruplar halinde oyunu oynadılar. Bu oyun sayesinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıyıp geliştirmeleri; problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmeleri; hızlı ve doğru karar vermeleri; sistematik bir düşünme yapısı geliştirmeleri; akıl oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmeleri; problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmeleri sağlanmış oldu.

9 Ocak 2018

Bu İçeriği Paylaş