• TR
  • EN
  • Beıer Cümle Tamamlama Testi

    Öğrencilemizin sosyal ve duygusal gelişim düzeylerini izlemek amacıyla Rehber Öğretmenimiz Nilay SERT ŞENER tarafından 2. sınıf öğrencilerimize Beier Cümle Tamamlama Testi uygulanmıştır. Öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyecek çalışmalar planlanırken yapılan çalışma sonuçları gözönünde bulundurularak, öğrencilerimizin ihtiyaçları tespit edilecek ve gerekli görülen noktalarda destek olunacaktır.

    14 Aralık 2018

    Bu İçeriği Paylaş