Beıer Cümle Tamamlama Testi

Öğrencilemizin sosyal ve duygusal gelişim düzeylerini izlemek amacıyla Rehber Öğretmenimiz Nilay SERT ŞENER tarafından 2. sınıf öğrencilerimize Beier Cümle Tamamlama Testi uygulanmıştır. Öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyecek çalışmalar planlanırken yapılan çalışma sonuçları gözönünde bulundurularak, öğrencilerimizin ihtiyaçları tespit edilecek ve gerekli görülen noktalarda destek olunacaktır.

14 Aralık 2018

Bu İçeriği Paylaş