• TR
  • EN
  • Biyoloji Laboratuvar Çalışmaları

    Biyoloji; tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştırıp, açıklayan bir alandır. Rota Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin öğrenmeye istekli hale gelmesine yardımcı olmak, merak uyandırmak, araştırmayı sevdirmek için, ''Problem Çözmeye Dayalı Öğretim Yaklaşımları '' esas alınarak ekim ayından beri yürüttüğümüz biyoloji laboratuvarında; 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizle 'Mikroskop kullanımı' ile mikroskobun kısımlarını tanıma, öğrenme ve uygulaması yapılmıştır. 'Yiyeceklerimizde hangi besin içerikleri bulunur ' deneyi ile çeşitli besin içeriklerini ayıraçlar kullanarak öğrencilerimizin bulması ve öğrenmesi sağlanmıştır. 'Hayvan hücresi yapısını inceleme' deneyi ile ağız içi epitel hücresinden alınan numune ve üzerine damatılan metilen mavisi veya iyot çözeltisi ile mikroskop altında inceleme yaparak hayvan hücre yapısının incelenmesi yapılmıştır. 'Bitki hücresi yapısını inceleme' deneyi ile soğanın zarından alınan parça ve üzerine damlatılan metilen mavisi veya iyot çözeltisi ile mikroskop altında inceleme yaparak bitki hücre yapısının incelenmesi yapılmıştır. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkların öğrenciler tarafından yapılan deneylerle anlaşılması ile 'Canlıların Temel Bileşenleri' konusu işlenmiştir. 'Bira mayasında eşeysiz üreme' deneyi ile bira mayası çözeltisi hazırlanarak mikroskop altında bira mayalarının tomurcuklanarak bazen bağımsız bireylerin bazen de koloni oluşturan bireylerin oluştuğunu gözlemleyerek 'Eşeysiz Üreme' konusu işlenmiştir. 'Bitki ve Hayvan Hücrelerinde Mitoz' deneyi ile mitoz bölünmedeki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme sağlanmıştır.

    1 Aralık 2017

    Bu İçeriği Paylaş