Biyoloji Laboratuvar Çalışmaları

Rota Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin öğrenmeye istekli olmasına yardımcı olmak, merak uyandırmak, araştırmayı sevdirmek için ''Problem Çözmeye Dayalı Öğretim Yaklaşımları '' esas alınarak yürüttüğümüz biyoloji laboratuvar dersinde yaptığımız deneylerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

9. sınıf öğrencilerimizle:

' DNA modeli yapma ' deneyi ile ; DNA'nın yapısına uygun 3 boyutlu model oluşturarak; yönetici molekül yapısı, DNA yapısı, baz eşleştirme, nükleotit dizilimini yaparak öğrendiler.

' Difüzyon olayının gözlenmesi ' deneyi ile ; Katının sıvıya difüzyonu, sıvının sıvıya difüzyonu, gazın gaza difüzyonu ile moleküllerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere geçişini gözlemlediler.

' Zardan difüzyonla geçiş' deneyi ile ; Kurutulmuş bağırsağın içi nişastalı su ile dolduruldu, iki tarafı sıkıca bağlanıp renkli su dolu behere yerleştirildi ve zardan renkli suyun içeri geçişi gözlemlendi.

' Patateste ozmos ' deneyi ile ; Haşlanmış ve çiğ patateslerin içine tuz koyularak ortam yoğunlaştırıldı ve ozmos sonucu yoğunluk farkına göre suyun geçişi gözlemlendi.

10. sınıf öğrencilerimizle:

' Kan grubu belirleme ' deneyi ile ; Lam üzerine damlatılan kan örneklerinin üzerine antiA-antiB ve antiD damlatılarak çökelme sonucu oluşabilecek kan grupları tespit edildi.

' Kan hücreleri inceleme ' deneyi ile ; Kanın plazma ve hücrelerden oluştuğu ve mikroskopta kan hücrelerinin yapısı incelendi.

' Farklı ortamlarda bitki yetiştirme ' deneyi ile ; Deterjanlı su, tuzlu su, şekerli su, normal su ile sulanan fasulye ve nohut tohumlarındaki farklı gelişim basamakları incelendi.

25 Mart 2019

Bu İçeriği Paylaş