Biyoloji Laboratuvar Çalışmaları

Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir.

Genel olarak mikroskop iki büyük kısma ayrılarak incelenir: Mekanik kısım ve optik kısım.

1. Mekanik Kısım: Ayak, gövde, tabla ve tüpten ibarettir.

Mikroskop ayağı: Genellikle fonttan yapılmış ağır ve iyi denge sağlayacak nal şeklinde olup, mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır.

Mikroskop gövdesi: Mikroskobun diğer parçalarının tespit edildiği oynaklı, madeni kısmıdır. Gövdedeki ince ve kalın ayar düğmeleri ile istenilen görüntü elde edilebilir.

Mikroskop tablası: Daire veya kare şeklinde olabilen sabit ve bazen hareket edebilecek şekilde, ortasında aynadan (ışık kaynağından) yansıyan ışığın geçmesine yarayan bir deliği bulunan kısımdır. Tabla, preparatı koymaya yarar. Üzerinde genellikle, kendisini hareket ettiren ayar düğmeleri ve preparatı sabitlemede kullanılan maşalar (klipsler) bulunur.

Mikroskop tüpü: İç içe geçmiş iki madeni borudan ibarettir. Dıştaki tüp, düz bir dişliyle gövdeye sabitlenmiştir. Bu kısım ince ve kalın ayar düğmeleriyle aşağı ve yukarı hareket edebilir. Bu sayede göze göre nesnenin (objenin) net görülmesi ayarlanmış olur.

2. Optik Kısım: Okülerle objektifleri taşıyan ve dairesel dönebilen rovelver denilen kısımdan oluşur.

Oküler, farklı büyütmelere sahip, göze gelen tarafta bulunan yakınsak bir mercekten ibarettir. Objektifin meydana getirdiği gerçek görüntüyü büyüterek zahiri bir görüntü verir. Objektif ise cisme yakındır, cismin büyütülmüş ters görüntüsünü verir. Büyütme dereceleri her ikisinde farklı büyüklüklerde olabilir. Mesela, bir ışık mikroskobunda, objektif büyütmesi 100x, 40x, 10x olabildiği gibi; oküler büyütmesi de 5x, 10x, 20x olabilir. (Büyütmeler x işaretiyle belirtilir.)

26 Eylül 2018

Bu İçeriği Paylaş