Biyoloji Laboratuvar Çalışmaları

Rota Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin öğrenmeye istekli olmasına yardımcı olmak, merak uyandırmak, araştırmayı sevdirmek için ''Problem Çözmeye Dayalı Öğretim Yaklaşımları '' esas alınarak yürüttüğümüz Biyoloji laboratuvar derslerinde yaptığımız deneylerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

9. sınıf öğrencilerimizle:

' Hidrojen Peroksitin parçalanması ' deneyi ile ; Hidrojen peroksit katalaz enzimi ile reaksiyona girmesi sonucu ürün olarak oksijen gazı ve su oluşturduğu gözlendi.

' Substrat miktarının reaksiyon hızına etkisi ' deneyi ile ; Hidrojen peroksitin madde miktarına göre reaskiyon hızının değişmesi gözlendi.

' Sıcaklığın enzimlere etkisi ' deneyi ile ; sıcak su ile haşlanmış karaciğer ve çiğ karaciğer arasındaki fark incelendi.

10. sınıf öğrencilerimizle:

' Asit-baz oluşumu ' deneyi ile ; Renkli gıda boyaları damlatılan sıcak su içine sitrik asit ve karbonat eklendikten sonra oluşan gaz çıkışı ve köpürmeler gözlendi.

' Vejetatif üreme çeşitleri ' deneyi ile ; Saksılara vejetatif üreme yolu ile bitki ekildi ve büyümeleri gözlendi.

' Kalıtım ' deneyi ile ; Çekinik ve baskın özelliklerle ilgili deneyler yapıldı ve olasılık ihtimalleri uygulandı.

24 Aralık 2018

Bu İçeriği Paylaş