Dünya Farkındalık Günü

Çocuk okul döneminde, diğer çocuklarla beraber olmakta ve bir akran grubu içerisine dahil olmaktadır. Girdiği sosyal ortam içerisinde güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek kabul görme ve dışlanma gibi farklı sosyal deneyimleri yaşamaktadır. Farklılıklara saygı kavramının bireyin eylemlerine yönelik negatif ya da pozitif kesin bir tutum olmadığı söylenebilir. Farklılıklara saygı gösterip, farklılıkları doğal bir süreç olarak görüp, farklılıklarını kişiye mal etmeden insan olma temelinde bireye saygı duymaktır. Öğrencilerin hayatları boyunca sık sık karşılaşacakları bir farklılık olan disleksi ile ilgili bilinçlenmeleri amacıyla "Her Çocuk Özeldir- Yerdeki Yıldızlar" filmi konferans salonumuzda öğrencilere izletilmiştir.

21 Mart 2018

Bu İçeriği Paylaş