Gerçekten Ve Yalancıktan

Rehber öğretmenimiz Nilay SERT ŞENER tarafından 2. sınıf öğrencilerimize 'Gerçekten ve Yalancıktan' etkinliği düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz zorbaca davranışların neler olduğunu ve zorbalığın hangi duygulara yol açtığını ve sonuçlarını öğrenmişlerdir. Zorbalık karşısında neler yapılabileceği üzerinde durmuşlardır. Zorbaca davranışlar yerine olumlu duygular uyandıran; kendilerini mutlu eden davranışların neler olduğuna tartışarak karar vermişler ve olumlu olumsuz davranış karşısında kendi duygularının farkına varmışlardır.

28 Aralık 2018

Bu İçeriği Paylaş