Görsel Okuma ve Yorumlama

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde "Fotoğraf Okuma" etkinliği ile görsel üzerinden yorumlamalarda bulundular. Bu sayede yazmanın dışında sözlü olarak da gördüğünü anlatma ve hayal dünyalarını keşfetme, sözlü anlatım becerilerini iyileştirme fırsatı yakaladılar.

12 Şubat 2020

Bu İçeriği Paylaş