Güneş Enerjisi Enstitüsü Gezisi

18 Nisan 2019 tarihinde  Lise Fll Kulübü ve Robotik Kulübü öğrencileri Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü gezisine katılmışlardır.

Öğrencilerimiz, okulda dersler sırasında -özellikle fizik derslerinde- edindikleri bilgileri uygulama olanağı buldukları bu gezide; Güneş panellerinin üretiminin en temel aşamalarından başlayıp kullanıma hazır hale gelinceye kadar olan sürecini inceleme fırsatı bulmuşlardır. Enstitünün laboratuvar ortamlarını bire bir gözlemleme imkanları da buldukları bu gezide yetkililere sordukları sorularlada yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi edinmişlerdi. Etkinliğin hemen başında enstitü görevlilerinin yapmış oldukları kısa sunumda da Güneş Enerjisi Enstitüsünün tarihçesi, işleyişi ve verdiği eğitim  hakkında da öğrencilerimiz yararlı bilgiler edinmişlerdir.

18 Nisan 2019

Bu İçeriği Paylaş