Kil Tablet Çalışması

5. sınıf ortaokul öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi "Kültür ve Miras" ünitesi içinde Mezopotamya Uygarlıkları'ndan kalan tarihi kalıntıları ve yazıyı nasıl kullandıklarını kavrayabilmek adına bu etkinliği gerçekleştirmişlerdir. Bilginin somutlaşması ve kalıcı olması açısından yaparak yaşayarak öğrenme modeline uygun olarak derse katılan öğrenciler ile keyifli bir ders saati geçirilmiştir.

9 Kasım 2018

Bu İçeriği Paylaş