Kimya Laboratuvarı Çalışmaları

9. sınıf öğrencilerimizle Kimya Laboratuvar dersinde ; "Hidrojen gazı eldesi ve yanıcılığının testi ve LPG'nin içeriğindeki bütan , propan gazı karışımının yanıcılığının testi'' başlıklı deneyler yapılmıştır. 10. sınıf öğrencilerimizle; ''Çözünme - çökelme olayının kimyasal tepkime olarak gözlenmesi'' başlıklı deneyler yapılmıştır.

27 Eylül 2018

Bu İçeriği Paylaş