Obezite-Kanser-Gıda

İzmir Özel Rota Ortaokulu Fen Bilimleri Zümresi olarak okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında sınıf içinde münazara ortamı yaratarak, akran eğitiminden yararlanılarak öğrencilerin birbirlerini eğitmelerine ve beslenme konularını birlikte tartışmalarına zemin hazırlandı. Sağlıksız ve dengesiz beslenmenin obeziteye yol açacağı kavratıldı. Bilinçsiz ve dengesiz tüketilen besinlerin insan sağlığına zarar vererek obezite ve kansere yol açabileceği kavratıldı. Obezitenin hayat standartlarına etkisi ve insan sağlığını tehdit edebileceği tartışıldı. 5.,6.,7. ve 8. sınıflarımızda 19-23 Kasım haftasında obezite, kanser ve gıdanın kapsadığı kazanımlara uygun video izletildi.

19 Kasım 2018

Bu İçeriği Paylaş