Olumlu Davranış Geliştirme Projesi

İlkokul kademesinde öğrencilerimize kuralların işlevini sorgulayarak içselleştirmesi ve uygun davranış becerileri geliştirebilmesi amacıyla düzenlediğimiz Olumlu Davranış Geliştirme Projesi'nde, haftanın en çok puan alan sınıflarına Müdür Yardımcımız Ajlan ŞENOĞUL sertifikalarını verdi.

19-23 Kasım 2018 tarihinde en yüksek puan alan sınıflarımız:

1-E , 2-A, 3-D ve 4-C sınıflarıdır.

26 Kasım 2018

Bu İçeriği Paylaş