Verimli Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri

çağında yaşayan bireylerin, bilgiye erişme yollarını bilmeleri, ulaştıkları bilgileri kullanabilmeleri ve yeni bilgiler üretebilmeleri gereklidir. Bireylerin bu niteliklere sahip olmalarının en etkili yolu, onların nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri, diğer bir deyişle "öğrenmeyi öğrenmeleri ile olanaklıdır. Öğrenmeyi öğrenme, öğrencinin öğrenme etkinliği ile ilgili sorumluluğu taşıması ve buna yönelik etkinlikleri gerçekleştirebilmesidir. Öğrencinin öğrenme işine katılması çalışma alışkanlıklarını ne kadar bildiğine ve bu alışkanlıkları ne kadar uygun kullanabildiğine bağlıdır. Bu amaçla Rehber Öğretmenimiz Hülya Turanoğlu 3. sınıf öğrencilerimize; hedef belirleyerek, uygun bir çalışma ortamı oluşturarak, zamanı doğru kullanarak günlük, haftalık ve aylık planlar yaparak verimli ders çalışma alışkanlıklarını nasıl oluşturabileceklerini anlattı.

16 Kasım 2018

Bu İçeriği Paylaş