Rota Koleji olarak, ülkemiz için iyi vatandaşlar yetiştirmek temel amacımızdır. Bunun için ulusaldan evrensele insani değerlere sahip, Cumhuriyetin temel ilkelerini özümsemiş ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ana dilini iyi kullanan, yabancı dillere hakim, bilimsel düşünceyi benimsemiş bireyler yetiştirmek amacındayız.

Bu amaçlara göre;

Öğrencilerimizin kendi potansiyelinin farkına varmalarına olanak tanımak, yeteneklerini geliştirmelerine fırsat vermek, özgüvenli, çevresi, ülkesi ve dünyası ile barışık, iyi iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak,

Öğrencilerimizin dünya ile entegre olabilmeleri için birinci yabancı dilimiz İngilizceyi, üst düzeyde öğrenmelerini sağlamak; ikinci yabancı dilimiz Almancayı da sosyal ve akademik yaşamda kullanabilecek düzeyde öğretmek,

Öğrencilerimize kaliteli eğitim verebilmek için yeterliliği üst düzey tecrübeli personel ile çalışıp personelimizin sürekli gelişimine katkı sunmak, yaşam boyu eğitim felsefesini içselleştirmelerini sağlamak,

Öğretmeni, öğrencisi, velisi, çalışanı ve çevresiyle etkili iletişim kurmak, herkesin kendisini mutlu ve güvende hissettiği bir çalışma ortamı oluşturmak,

Kalite yönetim sistemimizin standartlarını yerine getirecek şekilde yasal mevzuata uygun şekilde belgelendirme ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, takım ruhu içerisinde kurum ve birim hedeflerine ulaştırmak,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerimizdeki verimliliği ulusal düzeyde rekabet edebilecek düzeye yükseltmek,

Rota Kolejli” olma düşüncesini ve geleneğini sürdürülebilir kılıp “Rota Kültürü”nü geleceğe aktararak kurum aidiyetini sağlamak,
Rota Eğitim Kurumlarının kalite politikasıdır.